Eena edistää työssään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Nainen istuu pöydän ääressä työpaikallaan yllään kuviollinen lyhythihainen mekko ja takanaan tunnelmalliset jouluvalot.

Eena Kero valmistui Humakista Yhteisöpedadogiksi (AMK) keväällä 2020.  Tällä hetkellä hän työskentelee järjestökoordinaattorina voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä, Marjaverkko ry:ssä. Työssään Eena edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kasvavalla Kivistön suuralueella.

Eena kertoo löytäneensä aikanaan yhteisöpedagogin opinnot opiskellessaan viittomakieltä. ”Silloisessa lukiossaan oli mahdollista ottaa kursseja muistakin lukioista, ja päädyin ottamaan kurssin viittomakielen alkeista”, Eena täsmentää.

 ”Tutustuin viittomakielen opiskelusta kiinnostuneena Humakin verkkosivuihin, ja löysin sieltä yhteisöpedagogi -tutkinnon. Tajusin, että se voisi olla oma juttuni.”

Taustalla lähihoitajan tutkinto ja halu työskennellä nuorten parissa

Eena opiskeli lukion jälkeen lähihoitajaksi,  ja sai siten näkemystä ihmisten kohtaamiseen. Yhteisöpedagogin tutkintoon valituksi tultuaan Eenalla oli halu työskennellä tulevaisuudessa nimenomaan nuorten parissa. Hän on tehnyt keikkatöitä nuoriso-ohjaajana ja sosiaalipuolella  niin opintojensa aikana kuin myös valmistumisensa jälkeen.

”Ohjaajan työssä pääsin hyödyntämään sekä lähihoitajan tutkintoani että yhteisöpedagogiopintojani”, Eena kertoo.

Opiskelija-aktiivina Humakin opiskelijakunnassa

Eena oli opintojensa aikana tiiviisti mukana Humakin opiskelijakunnan, HUMAKON, toiminnassa.

”Opin sinä aikana paljon johtamisesta, viestinnästä, edunvalvonnasta ja ihmisten kohtaamisesta.”

Eenalle jäi opiskeluajoista päällimmäisenä mieleen vahva yhteisöllisyys opiskelijoiden ja opettajien kesken, niin sanottu ”Humak-henki”.

Merkittävää oli hänen mukaansa myös se, että Humakissa pääsi aidosti tekemällä oppimaan.

”Kehittävä harjoittelu ja opinnäytetyöprosessi tuntuivat aluksi haastavilta, mutta sain niihin paljon tukea koululta”,  Eena toteaa.

”Pidän humakilaisesta ajatusmaailmasta opinnäytetyön takana, opinnäytetyö on kehittämistehtävä joka tehdään aina tarpeeseen. Koen, että kehittämistyöt ovat erittäin hyödyllisiä niin työelämälle kuin opiskelijoille.”

Nainen seisoo työpaikkansa ulkopuolella yllään beige neuletakki sekä kuviollinen mekko.
Eena Marjaverkko ry:n hallinnoiman asukastila Rubiinin ulkopuolella Vantaan Kivistössä.

Järjestökoordinaattorina paikallisyhdistyksessä

Avoimen työpaikan Marjaverkko ry:ssä Eena löysi Humakin Peppi –järjestelmästä viime keväänä valmistumisensa kynnyksellä.

”Etsin keväällä kovasti töitä, ja mietin että mitä haluaisin tehdä. Työ Marjaverkko ry:ssä vaikutti erittäin kiinnostavalta ja monipuoliselta”, Eena kuvailee.

Marjaverkko ry on yhdistys, joka toimii Vantaan Kivistössä. Yhdistyksen päätavoitteena on on ylläpitää ja edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta voimakkaasti kasvavalla alueella. Marjaverkon keskeiset arvot ovat avoimuus, yhdessä tekeminen ja oppiminen, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.

Eenan mielestä parasta hänen työssään on ihmisten kohtaaminen, ja hän kuvailee Marjaverkon toiminnan muistuttavan jopa hieman asukasyhdistystoimintaa. Hän on asunut nuorempana maalla, jossa toiminut asukasyhdistys järjesti alueella tapahtumia ja siivoustalkoita.

”Pidän työni monipuolisuudesta. Pääsen tekemään viestintää, järjestämään erilaisia tapahtumia sekä ideoimaan ja kehittämään yhdistyksen toimintaa yhdessä työparini kanssa.”

Koronavirusepidemia rajoittaa tällä hetkellä Marjaverkon toimintaa merkittävästi, kun tapahtumia tai kokoontumisia ei saa järjestää. Tämä on pakottanut Eenan ja hänen työparinsa suunnittelemaan toimintaa uudelleen.

”Korona on tietyllä tapaa haaste, mutta myös rikkaus. Se pakottaa ajattelemaan uudella tavalla ja luomaan uusia toimintatapoja.”

Eena kannustaa jokaista kulkemaan omaa polkuaan

Eena Kero korostaa, että yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto käy moneen. Se mahdollistaa työskentelemisen esimerkiksi nuorten parissa, järjestöissä, ammattiliitoissa, yhdistyksissä ja jopa yrityksissä. Eena rohkaisee jokaista tutkinnosta kiinnostunutta hakemaan siihen.

”Humakissa jo opiskeleville haluaisin sanoa, että kannattaa mennä rohkeasti omaa polkuaan ja seurata kiinnostuksen kohteitaan.”

Hän kannustaa opiskelijoita myös ajattelemaan, että jokaisesta kurssista on varmasti jotakin hyötyä tulevaisuudessa.

”Opinnot Humakissa ovat antaneet minulle varmuutta toimia ja olla. Mielestäni ei ole olemassa kurssia, josta ei olisi hyötyä työelämässä”, Eena toteaa.

Juttu on tehty osana viestintä- ja kommunikaatio-osaamisen opintojaksoa. Haastattelija ja jutun kirjoittaja on Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija.

Teksti: Annina Landström-Ittner. Toim. Humak viestintä, Marika Stam.
Kuvat: Annina Landström-Ittner

Lähteet:

Marjaverkko ry, https://www.marjaverkko.fi/marjaverkko. Eena Kero, haastattelu 1.12.2020.