Kun on kyky ajatella laajemmalla katsantokannalla

Humak oli täyttänyt juuri kaksi vuotta, kun Merja Korkiakoski aloitti opintonsa Humakin kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa Lohjalla. Vuosi oli 2000. Hän oli opiskellut aiemmin jo Kanneljärven opistolla nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon. Oli luontevaa jatkaa samassa rakennuksessa Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -koulutukseen.

Vakituinen työ jo ennen valmistumista

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto valmistui ajallaan kolmessa ja puolessa vuodessa. Opintojensa aikana Merja suoritti kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot. Jo ennen valmistumistaan hän oli saanut vakituisen työn Salon kaupungin vastaavana nuoriso-ohjaajana.

Elinikäisen oppimisen polku jatkui pari vuotta myöhemmin Humakin Johtamisen-erikoistumisopinnoilla. Viimeisiin opintopäiviin osallistui myös pieni tytär. Kesken äitiysloman Merja pyydettiin sijaistamaan Salon silloista nuorisotoimenjohtajaa kolmeksi vuodeksi.

“Otin paikan vastaan, koska olin innostunut pääsemään kehittämään ja organisoimaan nuorisotyötä Salossa.”

Nuorisotyössä ura jatkui seuraavat neljä vuotta Karkkilan kaupungin vapaa-aikasihteerinä. Tehtäviin kuuluivat Karkkilan kaupungin liikunta-ja nuorisotoimen toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä verkostoyhteistyö.

Kiinnostus opettajuuteen syntyi kehittämiprojektissa

Nuotti-projektissa, jossa kehitettiin nuorten työllistymistä tukevia palveluja, Merja Korkiakoski pääsi toteuttamaan kehittämistehtäviä. Hankkeen aikana Korkiakoski tutustuin myös koulutusmaailmaan ja innostui opettajuudesta.

“Hain ammatilliseen opettajankoulutukseen ja suoritin työn ohessa ammatillisen opettajan pätevyyden v. 2014.”

Projektityön päätyttyä tuli mahdolliseksi siirtyä kouluttajan tehtävään Salon seudun koulutuskuntayhtymässä. Merja toimi Salon aikuisopistolla nuorten uravalmennuksissa kouluttajana ja toisena suomen kielen kouluttajana maahanmuuttajien vastaanottokeskuksessa vuosina 2014-2016.

Kun vastaanottokeskus lopetti toimintansa, vaihtui työnkuva hanketyöhön. Elokuussa 2017 Salon ammattiopistolle haettiin opinto-ohjaajaa. Merja Korkiakoski toimii nykyisin opinto-ohjaajana Salon seudun ammattiopistolla. Opinto-ohjaajakoulutus valmistuu kevään 2019 aikana.

Valmiudet yhteisötyöhön, ohjaukseen ja urakehitykseen

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto mahdollisti tien monipuolisiin tehtäviin ja jatko-opintoihin.

“Koulutus antoi valmiudet toimia nuorisotyön kentällä ohjauksen parissa, vaativissa organisointia ja kehittämistä vaativissa tehtävissä. Työkaluja sai yhteisöjen kehittämiseen ja rakentavaan toimiseen yhteisöissä”

Merja kuvaa yhteisöpedagogien olevan ohjauksen ammattilaisia, joiden työskentelyyn kuuluu eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten tukeminen sekä aktivoiminen yhteiskunnassa mukana olemiseen.

“Tutkinnon kautta oppi hyödyntämään erilaisia kasvatus- ja ohjausmenetelmiä. Yhteiskunnallisessa merkityksessä tutkinto antoi eväät kehittää omaa työtäni ja toimia kehittävällä otteella omassa työyhteisössäni.”

Tutkinto soveltui Merjalle pohjakoulutukseksi myös sosionomi (ylempi AMK) -tutkintoon ja ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Korkiakosken aloittaessa yhteisöpedagogin opintojaan, ei tutkinnolla ollut vielä edes nimeä. Tutkinto on hänen  mukaansa tullut kyllä tunnetummaksi vuosien saatossa ja arvostus on noussut huomattavasti. Merja muistaa, kun ensimmäisen kerran huomasi työpaikkailmoituksissa pätevyysvaatimusten joukossa yhteistöpedagogi (AMK):n.

Merkittävää työtä yksilö- ja ryhmätasolla

Opinnot soveltuvat Merja Korkiakosken mukaan henkilölle, joka kaipaa monipuolisia töitä ja on innostunut tekemään merkityksellistä työtä erilaisissa yhteisöissä ohjauksen, kehittämisen ja auttamisen merkeissä.

“Kyky ajatella laajemmalla katsantokannalla on hyvä ominaisuus.”

Yhteisöpedagogi (AMK) on vuorovaikutustaitoinen, organisointikykyinen, tykkää tehdä töitä ihmisten kanssa niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Oma-aloitteisuus on oleellista ja on oltava kyky myös itsenäiseen työskentelyyn. Yhteisöpedagogi on monipuolinen ohjausalan ammattilainen ja oman alansa asiantuntija sekä hyvinvoinnin kehittäjä.

Humakissa yhteisöpedagogi (AMK) opintoja voi suorittaa Jyväskylässä, Kuopiossa, Nurmijärvellä ja Turussa sekä monimuotoisesti verkkopainotteisina opintoina. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) lähiopinnot järjestetään Helsingissä.

Hakeminen tapahtuu 20.3.-3.4.2019 osoitteessa: http://www.opintopolku.fi.

Kuvat: Merja Korkiakoski kotialbumi

Oletko alumnimme ja haluat tehdä alaasi tunnetummaksi?

Lähde mukaan Nuori 2019 x HUMAK -somekampanjaan, jonka tarkoituksena on nostaa esiin Humakin nuorisotyössä vaikuttavia alumniamme ja heidän ajatuksiaan nuorisoalan yhteistyöstä. Vastaa lomakkeen muutamaan kysymykseen, ota itsestäsi selfie ja vaikuta siihen, että yhteisöpedagogit tunnetaan nuorisoalalla entistäkin paremmin!

Linkki Google-lomakkeeseen löytyy tästä:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DwM11FwvReIh6s_ifSJBAgAEmKCHGbWDTXFztHr_JagYeg/viewform