Nasima Rasmyar: Humakin lehtoreiden tuki opiskelijoille on kultaakin arvokkaampaa

Nasima Razmyar

Humak järjesti yhteisöpedagogialumnitoiminnan ensimmäiset kehittämispäivät marraskuun lopulla. Tilaisuuden vieraana oli Nasima Rasmyar, joka toimii Helsingin kaupungin kultturi- ja vapaa-ajan toimialasta vastaavana apulaispormestarina. Hän toimii lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan puheenjohtajana ja on kaupunginhallituksen jäsen.

Nasima Razmyar on valmistunut Humakista yhteisöpedagogi (AMK):ksi ja opiskelee parhaillaan samaisessa opinahjossa kulttuurituotannon ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Koska Razmyarin toimialaan kuuluvat kulttuurin, nuorison ja liikunnan palvelukokonaisuudet, voisi ajatella hänen koulutuksensa vastaavan erittäin hyvin nykyistä työtehtäväänsä.

Yhteisöpedagogiikasta on hyötyä eduskunnassakin

–”Minun on vaikea sanoa, onko työni vaikuttanut koulutusalaani vai ovatko opintoni ohjanneet työssäni etenemistä, mutta opiskeluni ovat vahvistaneet työelämäosaamistani”, Razmyar kertoo. Yhteisöpedagogikoulutukseen hän haki aikanaan, koska silloinen työ liittyi nuoriso- ja järjestömaailmaan.

–”Tulin opintojeni aikana valituksi eduskuntaan ja myös siellä yhteisöpedagogiopinnot osoittautuivat varsin hyödyllisiksi.”

Opinnot antoivat Razmyarin mukaan hyvän käsityksen siitä, että yhteisöpedagogiikan kentällä voi tehdä paljon asioita.

Pian Nasimaa kuitenkin kutsuivat uudet haasteet Helsingin apulaispormestarina. ”Tiesin, että meille olisi tulossa kulttuuri- ja vapaa-ajantoimialasta vastaavan apulaispormestarin paikka. Koin tässä tilanteessa hyödylliseksi yhdistää yhteisöpedagogi (AMK) –tutkintooni opinnot kultttuurituotannon ylemmässä AMK-koulutuksessa Humakissa”, Razmyar muistelee.

–”Humakissa olen kokenut, että olen voinut hankkia laajan ja monipuolisen koulutuksen, josta olen saanut eväitä ja tukea työelämään”.

Nazima Razmyar
Apulaispormestari Nasima Razmyar Humakin yheisöpedagogialumnien kehittämispäivillä viime vuoden lopulla.

Lehtoreiden tuki on kultaa arvokkaampi

Keskusteltaessa opintoihin liittyvistä muistoista, Nasima nostaa esiin erilaisista taustoista lähtöisin olevien opiskelijoiden vertaistuen. Osa opiskelijoista on ollut pitkään työelämässä ja moni työskentelee eri aloilla.

–”Lehtoreiden ja opinto-ohjaajien antama tuki on kultaakin arvokkaampi. Humakissa kannustetaan opiskelijoita heidän omista lähtökohdistaan käsin, ei tuomiten, vaan kannustaen opiskelijan omista lähtökohdista motivaatiota hakien”, Razmyar kertoo ja jatkaa, että on kiitollinen lehtoreiden käymästä vuoropuhelusta.

Verkostoitumiseen Razmyar antaa vinkin sitä pohtiville, että verkostoitumista pitäisi hakea vuorovaikutuksen kautta. Siitä lähtökohdasta, että kaikilla on jotain annettavaa ja verkosto pitäisi kontaktien solmimisen sijaan nähtävänä osaamista vahvistavana sosiaalisena vuorovaikutuksena.

–”Ole utelias siitä, mitä muut tekevät ja opi muiden kokemuksesta. Sitä kautta sitten verkostoidutaan, sitä ei tarvitse niin tietoisesti hakea”, Razmyar summaa.

Koko haastattelu on katsottavissa alla olevassa videossa:

Haastattelu: Jarmo Röksä
Videon kuvaus ja editointi: Kari Keuru

Oletko alumnimme ja haluat tehdä alaasi tunnetummaksi?

Lähde mukaan Nuori 2019 x HUMAK -somekampanjaan, jonka tarkoituksena on nostaa esiin Humakin nuorisotyössä vaikuttavia alumniamme ja heidän ajatuksiaan nuorisoalan yhteistyöstä. Vastaa lomakkeen muutamaan kysymykseen, ota itsestäsi selfie ja vaikuta siihen, että yhteisöpedagogit tunnetaan nuorisoalalla entistäkin paremmin!

Linkki Google-lomakkeeseen löytyy tästä:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DwM11FwvReIh6s_ifSJBAgAEmKCHGbWDTXFztHr_JagYeg/viewform