Viestintä- ja tuottajaminät kuin “Jekyll ja Hyde” – Karoliina Pirkkanen, kulttuurituottaja (YAMK) viestii Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa

Karoliina Pirkkanen valmistui Humakista Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinnosta keväällä 2021. Vuodesta 2005 hän on työskennellyt Sibelius-Akatemian, nykyisen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, viestinnässä. Musiikkitalon yhteydessä toimiva SIbA järjestää vuodessa noin 6oo konserttia.

Viestintäsuunnittelija Karoliina Pirkkanen tekee työtään Sibelius-Akatemian, “SibA”, viestintätiimissä, mutta tuntee vahvaa vetoa myös tuotannon puolelle. Ja kulkevathan tuottajuus ja viestintä rinnakkain tapahtumatuotannossa.

Monipuolinen koulutustausta palvelee Karoliinaa työssään. Hän valmistui keväällä 2021 Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinnosta. Aiemmin oli hankittu FM-tutkinto musiikkitieteestä ja opintoja viestinnästä, tiedotusopista, taidehistoriasta, markkinoinnista sekä laajalti medianomi (AMK) -opintoja.

Värilähikuva saksofoneista, taustalla rivi soittajia.

Työ suuren konserttijärjestäjän viestintätiimissä avautui yllättäin

Alkujaan Karoliina Pirkkanen valittiin Sibelius-Akatemian kautta aikojen ensimmäisen Sibafest-festivaalin tuotantoassistentiksi. Ensimmäisenä työpäivänä SIbAssa avautui kuitenkin viestintäassistentin paikka ja tuotantotyö vaihtui lennosta viestinnän tehtäviin. Nykyisin työ viestintätiimissä painottuu muun muassa tutkimukseen ja kansainvälisiin hankkeisiin.

“Konserttituotannossa työskentelee parikymmentä henkeä. Yliopiston yhteisessä viestinnässä on parikymmentä, SibAn viestintätiimi on osa sitä ja siinä meitä on viisi. SibA on yksi Suomen suurimpia konserttijärjestäjiä. Vuodessa meillä järjestetään yli 600 konserttia”, Karoliina kertoo suuren talonsa puitteista.

Sibelius-Akatemiassa viestintä ja tuotantotiimi tekevät tiivistä yhteistyötä selkeällä työnjaolla. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös fyysisen toimintaympäristön eli Helsingin Musiikkitalon kanssa, johon SibA muutti heti Musiikkitalon valmistuttua.

“Musiikkitalo toi toimintaamme uudet mittasuhteet, oletuksia ja odotuksia. Ja erityisesti konserttitoimintaa. Toiminta laajeni ja uudistui. Tuotanto on hirveän ammattimaista nyt, koska volyymi on niin valtava. Musiikkitalo on niin keskeinen, että oman toiminnan rakenne on oltava selkeä”, Karoliina kuvaa.

Itsessään Karoliina kuvaa viestinnän ja tuottamisen olevan hänen kaksi ammatillista puoltaan, kuin “Jekyll ja Hyde”. Välillä mieli lipsahtaa viestinnästä tuotannolliseen puoleen. Ja mikä tuottajapuolessa vetää, on lopputuloksen näkeminen. “On selkeä projekti, lähdetään suunnittelemaan ja työ päättyy lopputulokseen eli konserttiin tai tapahtumaan.”

Rajanvetoa viestinnän ja tuotannon välille voi olla vaikeaa vetää. Vuosien aikana rajanvedon on oppinut ja jos lipsumista tulee, niin joku kyllä muistuttelee, että “pidä huoli, että et lähde roudaamaan, viestintä on meidän juttu”.

Avoimin mielin Kulttuurituottaja (ylempi) -opintoihin – sai aikaa ja buustia itselle

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -opintoihin Karoliina haki, koska tunsi ajan olevan suotuisa opinnoille. Hän mietti myös polkuopintojen mahdollisuutta, mutta sopivasti ajoittunut hakuaika johti hakemaan tutkintoon.

“Kun on jo jonkin verran työuraa takana, oli hyvä hetki lähteä opiskelemaan”, hän toteaa. Tuottajapuolen opinnot myös kiinnostivat ja hän halusi saada lisää oppia niin työhön kuin omiin tarpeisiinsa.

“Opinnot antoivat buustia ammatillisesti ja henkisesti. Sain aikaa omalle itselleni. Vuosien varrella on ollut kiinni työssä ja lapset ovat kasvaneet”, Karoliina kertoo puolitoistavuotisesta urakastaan työn ohella.

Opintoihinsa hän lähti avoimin mielin ja katsoi mitä tuleman pitää. Kurssisisältöihin hän ei juurikaan tutustunut etukäteen. Tuottajan nimikkeellä hän ei ole koskaan toiminut, kuten moni kurssitoverinsa, mutta erilaiset taustat olivat vain antoisa asia.

“Opinnoista sai hyviä näkökulmia, tosin käytännön tuottajan työkaluja olisi kaivannut tai kaipaisi enemmän. Päivitystä esimerkiksi sopimusten tekoon”, Karoliina toteaa. Hands-On -tuotantosuunnittelua YAMK-tutkinnossa tuli varsinkin ryhmän tuottaessa MESH-tapahtuman.

Punaiseen paitaan ja sinisiin farkkuihin pukeutunut nainen ja musta koira istuvat kivellä, järvimaisemassa.
Karoliina Pirkkasen vapaa-aikaan kuuluu muun muassa koira ja agility-harrastus. Kuva: Karoliina Pirkkanen, kotialbumi.

Opinnäytetyö näyttelee isoa roolia ja mahdollistaa työssä uudistumista

Opinnäytetyö oli Karoliinalle opintojen yksi pääasioista ja parasta antia. Opparia hän kannustaa miettimään jo hyvissä ajoin. Opinnäytetyön urakka konkretisoitui hänellekin vasta opintojen alussa.

“Oppari on niin iso osa tutkintoa ja opintoaika on tiivis. Varsinkin, jos opparin aihe sattuisi vaihtumaan, voisi opintojen suorittamisen kanssa normiajassa tulla kiire.”

Karoliina teki opinnäytetyönsä työnantajalleen Sibelius-Akatemialle ja kiittelee sieltä saamaansa tukea sekä työkaverien kannustusta. Opparin aiheen hän haki tarkoituksella oman arkisen työn sivusta, palvelumuotoilusta. Konserttimarkkinointi ei kuulu Karoliinan ydintehtäviin ja juuri siksi hän halusi tehdä opinnäytetyön aiheesta, joka ei ole työpöydällä ihan joka päivä.

“Työyhteisö oli mukana opparissa ja sen tekeminen oli antoisinta aikaa koulussa. Oman yhteisön näki uudelta kantilta, oman työn sivusta.”

Opinnäytetyö antoi Karoliinalle inspiraatiota omaan työhön ja kehittämisvälineitä SibAn toimintaan. Opparin jälkeen mietittiin, miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää konserttituotannossa työtapana.

Monimuoto-opinnot kannattaa aikatauluttaa suunnitelmallisesti

Karoliina Pirkkasella on takanaan niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopistotutkinnot. Hän ei halua arvottaa tutkintoja tai korkeakouluja, vaan toteaa erilaisten tutkintojen tukevan toisiaan. “Tutkinnot ja opinahjot ovat erilaisia”, Karoliina toteaa.

Teoriapainotteinen yliopistotutkinto antoi hänelle substanssituntemuksen musiikkialaan ja mediaopinnot sekä kulttuurituotanto toivat työelämälähtöisyyttä.

“AMKin tutkinnot ovat käytännönläheisempää tekemistä, maisterin tutkinto tehdään kammiossa ja on tenttejä sekä paljon itse kirjoittamista. Ammattikorkeakoulussa tehdään yhdessä ja tutkinto tähtää työelämään sekä konkretiaan.”

Monimuotokoulutukseen Karoliina kehottaa valmistumaan henkisesti, sillä opinnot vaativat opiskelijalta suunnitelmallisuutta. Lähiopetusjaksoja on vähän ja varsinaisia tenttejä opinnoissa ei ole monia.

“On hyvä olla ajatus oman työn aikataulutuksesta ja aikatauluun kannattaa panostaa. On hirveästi kiinni omasta aktiivisuudesta ja suunnitelmallisuudesta, miten opinnot etenevät”, Karoliina pohtii.

Karoliina pohtii, että kenen tahansa tuottajan on hyvä hallita hyvin erilaisia viestinnän taitoja. Muuttuneen rahoitustilanteen myötä tuottajia ja taiteilijoita työllistäviä instituutioita ja organisaatioita kuten isoja orkestereita on yhä vähemmän.

“Jatkossa pitää miettiä oman osaamisen paketointia, yrittäjähenkisyyttä, haarukoitava osaamista.”

Lue opinnäytetyö Theseuksesta: Pirkkanen, Karoliina (2021): Konserttikävijän käyttöopas – Taideyliopiston Sibelius-Akatemian konserttiyleisöön liittyvän asiakasymmärryksen lisääminen palvelumuotoilun keinoin

Teksti: Marika Stam.
Kuvituskuva: Pixabay.

Haku Kulttuurituottaja (ylempi AMK) opintoihin on käynnissä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa. Klikkaa bannerista hakulomakkeelle.