Viittomakielentulkki on moniosaaja, joka tekee työtä vaihtelevissa tilanteissa

Vaaleahiuksinen nainen (Laura Pesonen) istuu sohvalla ja viittoo käsillään.

Joskus sattuma saattaa johdattaa polulle, joka avaa eteen kokonaan uuden maailman ja luo tulevan työuran. Näin kävi vuonna 2007 Laura Pesoselle, joka ystävänsä innostamana haki opiskelemaan Humakiin viittomakielentulkiksi Kuopion kampukselle.

“Alussa suomalaisen viittomakielen opiskelu oli hyvin raskasta, koska kuulevana ihmisenä olin tottunut kuuntelemaan ja tekemään asioita samaan aikaan. Minulla ei ollut mitään kosketusta viittomakieleen ennen kuin aloitin opiskelut. Vaikka kielen opiskelu oli haastavaa, tuntui viittomakieli heti kiinnostavalta ja erilaiselta.”, Laura muistelee opintojen alkuvaihettaan.

Viittomakielen opiskelu ja keskusteleminen vaatii kasvokkaisen kontaktin, jossa katseella on suuri merkitys. Monet vieraan kielen opiskeluun liittyvät kokemukset kääntyivät päälaelleen.

Opiskeluajan merkittäviä kokemuksia olivat etenkin harjoittelut sekä tutustumiskäynnit eri paikoissa. “Niissä sai hyvän käsityksen, millaista tulkin työ on”, Laura toteaa.

Lauran opiskeluvuosiin kuului olennaisesti kansainvälisyys. Laura oli harjoittelussa irlantilaisessa Bridge interpreting -yrityksessä.

Työyhteisöstä saa tukea

Laura valmistui viittomakielentulkiksi vuonna 2011 ja pääsi heti valmistuttuaan töihin Viittomakielialan Osuuskunta Viaan Jyväskylään.

Vian työyhteisö ja -ympäristö on ollut ratkaisevassa roolissa Lauran työuralla. Lauralla on pitkä kokemus etenkin opiskelutulkkauksesta.

Vastavalmistuneella ja jännittyneellä tulkilla oli työuransa alussa tulkkipari tukemassa.

“Meillä on Viassa erinomainen perehdytys ja työyhteisöstä saa aina tukea”, Laura kiittelee.

“Vaikka meillä oli opinnoissa korostettu viittomakielen vaihtelua, oli asiakasryhmän heterogeenisyys silti yllätys työuran alussa. Kielivähemmistössä on monenlaisia asiakkaita, ja tulkin on osattava mukauttaa sekä kieltään että toimintaansa tilanteen mukaan.”

Moniammatillisuus on läsnä vaihtelevassa työssä

Tulkin työ vaatii Lauran mukaan kieli- ja tulkkaustaidon lisäksi etenkin yleissivistystä, tilannetajua, hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä keskustella erilaisista asioista.

Uutisten lukeminen ja ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen on välttämätöntä.

Tulkin työ on todella vaihtelevaa. Tilanteissa on aina läsnä monta tekijää, jotka vaikuttavat tilanteen dynamiikkaan.

“Luottamus asiakkaan kanssa on tärkeää. Työelämässä olen ymmärtänyt, kuinka tärkeää yhteyden luominen asiakkaaseen on. Tulkkaus on ennen kaikkea yhteistyötä.”, Laura toteaa.

Moniammatillisuus on osa tulkin työtä. Laura painottaa, että epävarmuutta ei tarvitse hävetä. Hyvä tulkki voi mokata, mutta korjaa aina virheensä.

Humak antoi oivat eväät työelämään. Opintojaan Laura on jatkanut työn ohella Jyväskylän yliopistossa ja parhaillaan hän viimeistelee suomalaisen viittomakielen pro graduaan.

“Olen päässyt opinnoissani kehittämään omaa viittomakieltäni, kun en ole tulkin roolissa. Kieli on entistä lähempänä minua.”

Teksti ja kuvat: Hanna-Kaisa Turja