Hae pian mukaan – Digimagia-valmennus luotsaa luovan alan toimijoita digipalveluiden kehittämisessä

Piirretty hahmo lentää ilmapalloilla.

Tule mukaan maksuttomaan Digimagia-valmennukseen kehittämään omaa palveluasi tai tuotettasi palvelumuotoilun avulla. Haku Digimagia-hautomoihin päättyy 10.1.2022, Introihin ja Treeneihin ilmoittautuminen on viimeistään 28.1.2022. Digimagia-valmennuskokonaisuus on suunnattu kulttuurialan yrittäjille, tapahtumatuottajille, taiteilijoille ja luovien alojen tekijöille.

Digimagia on ESR-rahoitteinen digitaalisen palvelumuotoilun valmennuskokonaisuus, josta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulun muotoiluyksikkö Muova. Digimagia-hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia palvelumuotoiluvalmennuksen avulla.

Valmennuskokonaisuudet järjestetään keväällä ja syksyllä

Valmennuksessa perehdytään palvelun/tuotteen kehittämiseen toimivaksi digitaalisessa ympäristössä palvelumuotoilun näkökulmasta. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi valmennusjaksoa verkossa: ensimmäinen keväällä 2022 ja toinen syksyllä 2022.

Valmennuskokonaisuus on jaettu kolmeen osaan: Digimagia-Introt (tietoiskut palvelumuotoilusta), Digimagia-Treenit (yleisiä harjoituksia palvelumuotoilusta) ja Digimagia-hautomot (pienryhmävalmennusta osallistujien omien palveluiden kehittämiseen). Voit valita oman tarpeesi ja aikataulusi mukaan, mihin osioihin osallistut tai otatko haltuun koko valmennuspaketin.

Digimagia-introt johdattelevat osallistujat asiakaskeskeisen ajattelun ja palvelumuotoilun maailmaan. Ne haastavat pohtimaan, mikä taide- ja kulttuuripalveluiden yleisöille ja osallistujille on merkityksellistä ja arvoa tuottavaa. Tarkoituksena on ideoida ja kehittää mieleenpainuvia ja onnistuneita palvelukokemuksia, -polkuja ja aivan uudenlaisia digitaalisia elämyksiä.

Digimagia hankkeen valmennukset: A) Digimagia-introt, B) Digimagia-treenit, C) Digimagia-hautomot ja D) Digimagia-valmennus.

Palvelut toimimaan digitaalisessa ympäristössä

Digimagia-treeneissä syvennetään ja sovelletaan Digimagia-introjen teemoja vuorovaikutteisten harjoituspajojen avulla. Sukellamme esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitä asiakkaat oikeastaan kuluttavat ja palvelulta haluavat? Miten heidät tavoitetaan ja sitoutetaan? Miten palvelutuotteita ja palvelupolkuja suunnitellaan ja johdetaan? Miten rakentaa toimivia, kiinnostavia ja elämyksellisiä digitaalisia palvelukokemuksia?

Digimagia-hautomoissa syvennyt työstämään omaa palveluasi tai tuotettasi digitaaliseksi. Ensisijaisesti kyse ei ole vain palvelun siirtämisestä verkkoon, vaan palvelun päivittämisestä toimivaksi digitaalisessa ympäristössä.

Digimagia-hautomo sopii sinulle, joka

  • suunnittelet digitaalista tuotetta tai palvelua TAI
  • haluat kehittää fyysistä tuotettasi tai palveluasi digitaaliseen muotoon TAI
  • haluat kehittää olemassa olevaa sähköisen palvelusi digitaalisia sisältöjä JA
  • haluat jakaa omia kehittämisajatuksia muiden saman henkisten kanssa sekä oppia toisilta.

Hautomot on suunnattu ensisijaisesti Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueen toimijoille, mutta Introihin ja Treeneihin ovat kaikki tervetulleita.

Haku Digimagia-hautomoihin päättyy 10.1.2022, Introihin ja Treeneihin ilmoittautuminen on viimeistään 28.1.2022.

Lähde mukaan kehittämään omaa tuotettasi tai palveluasi! Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja hankkeesta

Lue lisää hankkeen verkkosivulta ja Facebook-sivulta.

Yhteystiedot: digimagia@humak.fi tai Markus Suomi, markus.suomi@humak.fi, 050 3186 411

Digimagia ja Humak, VAMK, Muova, Vipuvoimaa EU:lta ja ESR.
Digimagia-hankekumppanit ja rahoittajat.