Keskustelutilaisuus digitalisaatiosta nuorisoalan järjestöille 26.1.2023

Kutsu nuorisoalan järjestöille

Humak toteutti syksyllä 2022  digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen Verken toimeksiannosta selvitystyön nuorisoalan järjestöjen digitalisaatiosta. Selvityksen alustavista tuloksista ja havainnoista keskustellaan torstaina 26.1.2023 klo 14-16 Zoomissa yhdessä nuorisoalan järjestöjen edustajien kanssa. Tilaisuuteen otetaan mukaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

kämmenen päällä digitaalisia laitteita kuten puhelin ja tietokoneita sekä digitaalinen maapallo.

Miten digitalisuutta hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä toiminnassa?

Keskustelutilaisuus, joka on osa selvityksen aineistonkeruuta, keskustellaan digitaalisuuden hyödyntämisestä sekä miten verkkoympäristö muuttaa vapaaehtoistoiminnan luonnetta. Lisäksi pohditaan, mikä on järjestöjen rooli nuorten digitaitojen kehittymisessä ja kehittämisessä?

Alustavista tuloksista ja havainnoista keskustellaan yhdessä. Tilaisuuden osallistujat pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä erilaisin äänestyksin ja osallistavin menetelmin.  Järjestöjen edustajat pääsevät vaikuttamaan siihen, millaisia kehittämisehdotuksia ja suosituksia päätyy lopulliseen raporttiin nuorisoalan järjestöjen digitalisaatiosta.

Koska tilaisuus on keskusteleva, otamme siihen mukaan 20 ensin ilmoittautunutta. Mukaan toivomme niin pieniä kuin suuriakin järjestöjä eri puolilta Suomea. On tärkeää saada erilaisten toimijoiden ääni kuuluvaksi ja tulemalla mukaan pääsette paitsi reflektoimaan oman järjestönne digitalisaatiota myös kertomaan omasta toiminnastanne ja toiveistanne toimialan kehittämiseen liittyen.  Ei ole väliä, koetteko toteuttaneenne paljon vai vähän digitaalista nuorisotyötä.

Tilaisuuden fasilitoivat selvityksen toteuttaneet Aino Tormulainen (tutkija), Suvi Tuominen (lehtori, järjestö- ja nuorisotyö) ja Martta-Liisa Kosonen (YAMK-opinnäytetyön tekijä). Raportti selvityksestä julkaistaan maaliskuussa 2023 ja sen tuloksia esitellään erikseen ilmoitettavassa julkaisutilaisuudessa.

Ilmoittautudu mukaan keskustelemaan digitalisaatiosta!

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Lisätietoja

Lisätietoja selvityksestä ja tilaisuudesta antaa Suvi Tuominen, suvi.tuominen (at) humak.fi, +358 50 4705 422.

verke logo

Humakin logo.