Kulttuurituottaja (ylempi AMK) tarjoaa maisteritasoisen jatkokoulutuksen kulttuurialalle

Kaksi tyttöä nauraa ja osoittaa kameraan. Oikealla liila palkki, jossa lukee kuttuurituottaja ylempi aMK.

Humakin kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutus on suunnattu erityisesti luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimiville kulttuurituotannon ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan sekä parantaa oman toiminta-alueensa kehittämistaitoja. Seuraava hakuaika suosittuun maisteritasoiseen koulutukseen on syyskuussa 2021.

Ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus antaa valmiuksia toimia kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Tutkintoon sisältyy työskentely monialaisissa ympäristöissä, mitä tukee tutkinnon toteuttaminen osittain yhteistyössä Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen (ylempi AMK) -opiskelijoiden kanssa. Työelämän muutokset huomioidaan kytkemällä opintosisällöt hankkeisiin, opiskelijoiden työyhteisöihin ja kehittämistyöhön.

Vuoden opinnot suoritetaan uudistetulla opetussuunnitelmalla

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto kestää noin vuoden. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Tutkinto jakaantuu yhteisiin (15 op), syventäviin (15 op) ja opinnäytetyöopintoihin (30 op). Opinnäyte on luonteeltaan kehittämistehtävä.

Opetussuunnitelmaa uudistetaan ja se julkaistaan syksyllä 2020. Tutkinnon tuottama kelpoisuus vastaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistymiseen ja globalisaatioon kytkeytyviä kysymyksiä käsitellään opinnoissa koko opintojen ajan. Tutkinnon keskeisen osan muodostavat kulttuurialan kansainväliset kysymykset, verkostot, kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimuksellisen ja kehityksellisen toimintaympäristön laaja haltuunotto.

Opinnot sisältävät itsenäistä työtä ja lähiopetuspäiviä

Ylempi AMK-tutkinto suoritetaan pääasiallisesti itsenäisesti ja se on mahdollista tehdä työn ohella. Opiskeluun liittyy virtuaalisia oppimisalustoja, ryhmätyöskentelyä ja lähiopetuspäiviä Helsingissä.

Tammikuussa 2021 aloittavan ryhmän alustavat lähiopetuspäivät ovat 13.1.-15.1.2021; 10.2.-12.2.; 10.3.-12.3.; 7.4.-9.4.; 6.5.-8.5.; 8.9.-10.9.; 6.10.-8.10.; 10.11.-12.11. ja 15.12.-17.12.2021.

Opetus tapahtuu pääasiallisesti suomeksi, mutta opetusmateriaalissa on myös englanninkielistä aineistoa.

Koulutus on suunnattu erityisesti kulttuurialalla tai sen lähialoilla toimiville

Tutkintoon hakukelpoisuuden antaa Kulttuurituottaja (AMK) tai kulturproducent (YHS), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Myös tutkintoja vastaavat ulkomaiset tutkinnot hyväksytään. Hakukelpoisuuden voi edellä mainittujen tutkintojen lisäksi saada myös vanhanmuotoisella opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden (24 kk) työkokemus kulttuuri- tai sen läheltä olevalta alalta. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Opintoihin hakeutuminen ei edellytä voimassa olevaa työsuhdetta.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintoon liittyy karsiva ennakkotehtävä, joka tulee olla tallennettuna viimeistään 16.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Valintakokeeseen kutsutaan hakukelpoiset ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Lopullinen valinta tehdään valintakokeen perusteella.

 

 

Uutinen on julkaistu alunperin kesäkuussa 2020