Matkalla kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen taituriksi

Arkemme on täynnä erilaisia vuorovaikutustilanteita moninaisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Voimme vaikuttaa näiden tilanteiden onnistumiseen huomioimalla vuorovaikutuksen monenlaiset keinot.   

Kiinnostuitko? – Tule mukaan “Kehity kommunikoinnin osaajana 10 op” -osaamiskokonaisuuteen.  

Punaisessa t-paidassa oleva lapsi pitää peukaloa pystyssä ja katsoo itse toiseen suuntaan.
Mistä kaikesta vuorovaikutus koostuukaan? Miksi lapsi katsoo toisaalle? Kuva: Bruno Nascimento / Unsplash

 

Miksi tarvitsemme ymmärrystä kommunikoinnista? 

Yhteiskunnassamme on asetettu yhteiseksi tavoitteeksi kaikille yhteinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja koulu. Myös kansallisella lainsäädännöllä ja EU-tasoisilla direktiiveillä pyritään luomaan yhteiskuntaamme raamit, jotka takaisivat koko yhteiskunnan tasolla kielellisesti ja kognitiivisesti saavutettavan tiedonsaannin.

Näihin tavoitteisiin pyrittäessä on tärkeä varmistaa, että mahdollisimman monella kansalaisella on riittävän hyvä ja ajankohtainen ymmärrys vuorovaikutuksen merkityksestä sekä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden mahdollistamisesta. Vuorovaikutuksen eri keinot ovat tässä tärkeässä roolissa! 

 

Mitä taitoja osaamiskokonaisuus antaa? 

Humakin “Kehity kommunikoinnin osaajana 10 op” -osaamiskokonaisuus lisää osallistujien ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä sekä antaa valmiuksia kommunikoinnin tukemiseen eri tavoin. Nämä ovat tietoja ja taitoja, joita kuka vaan voi opetella.  

Opintokokonaisuuden myötä osallistujat oppivat huomioimaan ja hyödyntämään erilaisia aistikanavia vuorovaikutuksessa. He harjoittelevat kommunikointia tukevia menetelmiä (tukiviittomat ja kuvakommunikointi) sekä tarkastelevat, millainen kieli on saavutettavaa eli ymmärrettävää kaikille. 

Opiskelijat pysähtyvät opintojen aikana myös tarkastelemaan vuorovaikutustilanteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Ymmärryksensä syventymisen sekä erilaisten konkreettisten menetelmäopintojen kautta, opiskelijat saavat erilaisia työkaluja arkisiin kohtaamistilanteisiin niin lasten, nuorten kuin aikuisten kanssa.   

Tule kehittymään kommunikoinnin taituriksi! 

Vaihtoehtoinen teksti: Kaksi lasta värittävät värityskuvaa. Heidän välissää istuu nainen, joka katsoo poikien työskentelyä.
Kommunikointi lähtee läsnäolosta. Kuva: Kids, Victoria Watercolor/Pixaby

 

Kehity kommunikoinnin osaajana 10 op -osaamiskokonaisuus

Osaamiskokonaisuus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vuorovaikutuksesta, vuorovaikutustaidoista ja kielellisestä saavutettavuudesta. Opintojakso sopii etenkin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille. 

Lue lisää ja ilmoittaudu klikkaamalla tästä.

Kehity kommunikoinnin osaajana 10 opintopisteen osaamiskokonaisuus

 

 

Teksti Karoliina Miettinen. Toim. Niina Naumanen