Työelämän kehittämiseen on mahdollisuuksia – “Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä” 15 op (YAMK) uutuutena avoimessa AMKissa

Pitkähiuksinen piirretty hahmo seisoo korokkeella ja kastelee kastelukannulla erilaisia kukkasia.

“Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä” 15 op (ylempi AMK) -osaamiskokonaisuudessa pohditaan työelämän kehittämisen mahdollisuuksia. Opinnot sisältävät jatksot Työurat muuttuvassa työelämässä, Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät sekä Oppimista tukevat työyhteisöt. Opinnot suoritetaan ajalla 20.1.-10.5.2022.

Maisteritasoinen avoimen AMKin “Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä” -osaamiskokonaisuus sopii kenelle tahansa työelämän tai työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneelle. Ne sopivat myös Työyhteisön kehittäjä (yhteisöpedagogi AMK) -tutkinnon suorittaneille jatko-opinnoiksi.

Ilmoittaudu kokonaisuuteen 10.01.2022 klo 23:59 mennessä. Yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumispäivät löytyvät kurssikuvausten yhteydestä verkkokaupastamme.

Haluatko lisätä osaamistasi työyhteisöjen ja työelämän kehittämisestä?

Kiinnostaako sinua ymmärtää paremmin muuttuvaa työelämää, muutosten syntyä ja muutosten kytkeytymistä ihmisten työuravalintoihin? Haluatko mukaan pohtimaan, millaisissa ympäristöissä työyhteisöjen kehittäjä voi toimia ja millaisia menetelmiä hän voi soveltaa? Mietityttääkö sinua, miten työyhteisöjen osaamista voisi tunnistaa ja kehittää edelleen tukien yhtä aikaa niin yksittäisten ihmisten työurien kehittymistä kuin yritysten menestystäkin?

Oranssipohjainen banneri, mustalla tekstillä ja graafisella kiikarilla katsovan piirroshahmon kuvalla, vielä ehtii ilmoittautua avoimeen AMKiin tekstillä.

Opinnot on mahdollista suorittaa erillisinä opintojaksoina tai 15 op -kokonaisuutena

Työurat muuttuvassa työelämässä 5 op

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija

 • ymmärtää työelämän muutoksia ja muutosten kompleksisen luonteen
 • tuntee työelämäntutkimuksen keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset kansainväliset keskustelut
 • tuntee erilaisia ja erilaisiin tietoperustoihin pohjaavia tapoja lähestyä ja mallintaa työuria ja työnteon muotoja sekä osaa kytkeä näitä työelämän muutoksiin
 • ymmärtää työpaikkojen ja yksilöiden näkökulmat työurien kehittämiseen sekä osaa yhdistää näitä
 • webinaarit: 25.1. kello 14-17 ja 15.3.2022 kello 14-17

Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää työelämän ja työyhteisöjen kehittämisen merkityksen yksilöiden, moninaistuvien työn teon yhteisöjen, verkostojen, alueiden ja yhteiskuntien tasolla
 • osaa tunnistaa ja arvioida erilaisia ja eri tilanteisiin soveltuvia työn, työyhteisöjen, työorganisaatioiden ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä
 • kykenee suunnittelemaan ja toimenpanemaan kehittämistoimia ja kehittämishankkeita erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisissa työpaikkojen tilanteissa
 • tuntee työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät erikoiskäsitteet ja keskustelut myös kansainvälisellä tasolla ja osaa hyödyntää niitä työyhteisöjen kehittämisen käytännöissä
 • hahmottaa eri tieteenaloihin ja tietoperustoihin perustuvien lähestymistapojen eroja ja erojen merkityksiä työelämän kehittämistoiminnassa
 • webinaarit: 16.2. kello 14-17 ja 30.3.2022 kello 14-17

Oppimista tukevat työyhteisöt 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää oppimista yksilön, työyhteisöjen ja työorganisaatioiden välisinä käytäntöinä ja vuorovaikutussuhteina
 • osaa kehittää uuden oppimista tukevia työyhteisöjä sekä työtä ja oppimista tukevia yhteisöjä yksin työskenteleville
 • kykenee suunnittelemaan ja toimenpanemaan jatkuvaa oppimista tukevia käytäntöjä työpaikoilla ja verkostomaisessa työssä
 • ymmärtää oppimisen liittymisen ammatilliseen identiteettiin ja toimijuuteen
 • tuntee osaamisen tunnistamiseen liittyviä käsitteitä ja käytäntöjä
 • hallitsee oppimista tukevien työyhteisöjen kehittämiseen liittyvän käsitteistön
 • webinaarit: 5.4. kello 14-17 ja 10.5.2022 kello 14-17

Verkko-opinnoissa itsenäisiä opintoja ja vuorovaikutuksellisia oppimistehtäviä

Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa ja niihin sisältyy ennakkotehtäviä sekä puolen päivän webinaareja. Kullakin opintojaksolla on alku- ja loppuwebinaari.

Opetuksen pääpaino on itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavissa oppimistehtävissä sekä loppuwebinaarin esityksissä. Arvioinnissa käytetään itsearviointia sekä vertaisarviointia. Opintojaksojen webinaareihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Ilmoittautuminen ja maksu tapahtuvat verkkokaupassamme

Opintokokonaisuuden hinta on 225 euroa ja yksittäinen opintojakso maksaa 75 euroa.

Opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen päättyy 10.01.2022 klo 23:59.

Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen tästä

Teksti: Marika Stam

Avoimessa AMKissa keväällä uusia yhteisöjen kehittämisen (ylempi AMK) -opintojaksoja ja -kokonaisuuksia