Vertaistuki ja sparraus tukevat yrittäjää jaksamaan työssään ja kehittämään toimintaansa

ementoroinnista virtaa yrittäjyyteen työkirjan kansi jossa zoom-kokous tietokoneruudulla.

Humakin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien järjestämiin yrittäjien vertaismentorointeihin osallistui 23 yrittäjää kevään 2021 aikana. Mentorointi toteutettiin osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa eKollega-hanketta. Tavoitteena oli tuoda yhteisöllisyyttä yksinyrittäjien arkeen ja parantaa yrittäjien työhyvinvointia. Mentorointeihin osallistuneet yksinyrittäjät ja mikroyrittäjät kokivat niiden parantaneen sekä hyvinvointia fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalista näkökulmasta mutta antaneen myös eväitä oman yrityksen toiminnan kehittämiseen ja työn hallintaan.

Mentorointi ja vertaistuen merkitys hyvinvoinnille on noussut esiin myös Työterveyslaitoksen tutkimuksissa.

-”Yrittäjän omat verkostot ovat keskiössä sekä yrittäjän työhyvinvoinnin että yrityksen menestyksen kannalta. Jokaisella yrittäjällä pitäisi olla verkostossaan joku, jolta saa myös tukea ja keskusteluapua hyvään toimintaan”, totesi puheenvuorossaan vanhempi asiantuntija Susanna Visuri Työterveyslaitokselta.

Yrittäjien työhyvinvointi koostuu Visurin mukaan monesta tekijästä. Niistä kaikista on pystyttävä pitämään huolta. Yrityksen taloudellinen menestys on merkittävä asia, mutta myös työn merkityksellisyys ja imu, vapaa-aika, sosiaaliset suhteet, perhe ja ystävät ja itsestä huolehtiminen – liikunta, ravinto ja uni – ovat jaksamista edistäviä asioita.

–”Hyvinvoiva yrittäjä on menestynyt yrittäjä”, Visuri summasi hyvinvointitekijöiden merkitystä.

”Yrittäjien vertaismentoroinnista on hyötyä”

eKollega-hankkeen päätösseminaarissa puhuneet yrittäjät olivat yksimielisiä siitä, että vertaismentoroinnista ja hyvinvoinnin kulmakivien tunnistamisesta on aidosti hyötyä kaikille yrittäjille. Samassa tilanteessa olevien yrittäjien tapaaminen auttaa hahmottamaan omaa tilannetta yrittäjänä.

Onnistunut sparraussuhde syntyy avoimuuden, luottamuksen ja yhteisen kemian kautta. –”Kun kaikki pelaavat avoimin kortein, kaikki hyötyvät mentoroinnista, totesi kolmen yksinyrittäjän yrittäjävalmennukseen erikoistuneen Yrittäjän PT:n jäsen Johanna Liipola.

Liipola on ollut mukana perustamassa myös Hub Turkua. Se tarjoaa yksinyrittäjille yhteisöllisen toimitilan. Yhteisölliset kohtaamispaikat luovat työpäivän lomaan spontaaneja kohtaamisia ja sparrausta arkeen vaikkapa yhteisen lounaan ääressä, totesivat tiimin kansi muuta jäsentä Lauri Kontola ja Hanna Pitkänen.

Sparrauksessa mukana ollut hyvinvointivalmentaja Anna Lassila kuvaa omaa yrittäjyyspolkuaan kasvuksi kiltistä tytöstä vahvatahtoiseksi yrittäjäksi.

–”Vertaistuki ja mentorointi erilaisissa verkostoissa on ollut minulle korvaamatonta. Halusin laittaa sen hyvän, jota olin saanut muualta, kiertoon eKollegan sparrauksissa. Jokainen meistä painii samanlaisten haasteiden kanssa ja jo se, että huomaa muiden olevan samassa tilanteessa, auttaa itseä omassa yrittäjyydessä”, Lassila kertoi.

-”Parhaimmillaan sparraukset voivat johtaa myös konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin, joka edistää omaa yritystoimintaa”, Lassila muistutti.

Vertaismentoroinnin tueksi ilmainen työkirja

Humak ja Varsinais-Suomen Yrittäjät kehittivät eKollega -hankkeessa vertaismentorointia tukeva työkirjan. Sitä voivat jatkossa ilmaiseksi hyödyntää sekä yrittäjät että yrittäjäverkostot ja yrittäjäyhdistykset vertaismentoroinnin järjestämisen tueksi.

”Muiden yrittäjien tapaaminen on antanut itseluottamusta ja muistuttanut yrittämisen hyvistä puolista, kuten joustavuudesta.

-”Työkirja sisältää konkreettisia neuvoja ja ohjeita myös yrittäjille, jotka voivat hyödyntää niitä työhyvinvointinsa kehittämiseksi ja yrityksensä tavoitteen kirkastamiseksi”, toteaa lehtori Markus Suomi Humakista.

Korona-aikana sparraukset toteutettiin verkossa ja se osoittautui matalan kynnyksen tavaksi tulla kotisohvalta mukaan tapaamisiin. Hankkeessa saatuja toimintatapoja tullaan hyödyntämään myös jatkossa, totesi Varsinais-Suomen yrittäjien palveluasiantuntija Hanna Tarvainen.

Tutustu eKollega –työkirjaan tästä