Kohtaamisia

”Nuorten kanssa työskennellessä opin, että kohtaamiseen kannattaa panostaa.” Yhteisöpedagogiopiskelija ja OppiJana-hankkeen hanketyöntekijä Mikael kiteyttää kulunutta syksystä. OppiJana-hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten nuorten työelämätaitoja ja rakennetaan uudenlaisia vapaaehtoistyön malleja.

Hanketyöntekijän tehtäviin on kuulunut muun muassa nuorten ohjaamista ja järjestöyhteistyötä. Seuraavissa kappaleissa tutustutaan kohtaamisen käsitteeseen ja OppiJana-hankkeeseen siinä työskentelevien silmin.

Teoriasta käytäntöön

Helsingin aikuislukiolle lähtiessä mietin hieman jännittyneenä, miten pärjään kouluttajana. Kuinka tähän mennessä opinnoissa hankittu teoriaosaaminen sovelletaan käytäntöön?

Luin vanhoja tehtäviä, joista yritin palauttaa mieleen keskeisimpiä oppeja ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Muistin erään valmennuspäivän yhteisöpedagogiopinnoissa, jossa keskusteltiin erilaisista rooleista työpaikalla. Puhuimme myös, kuinka tärkeää tulevana ammattilaisena on pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja asenteestaan.

Näitä pohtiessa kävelin kohti luokkaa. Tein hengitysharjoituksen ennen luokkaan astumista ja se onneksi auttoi minua rentoutumaan ja olemaan tilanteessa läsnä.

Nuoret osallistumassa toimintapäivän harjoitukseen.
Nuoret tutustuvat toimintapäivässä toisiinsa ja vapaaehtoistyön tekemiseen.

“Opettaja, opettaja!”

Nuorten kanssa huomasin, että termit “yhteisöpedagogiopiskelija” tai “hanketyöntekijä” olivat heille vieraita. Eräs nuori kysyi minulta toimintapäivän lomassa: ’’opettaja, opettaja, miksi sinulla on noin paljon kuvakkeita tietokoneen näytöllä?’’.

Nuoret pitivät minua ja muita toimintapäivissä mukana olleita yhteisöpedagogiopiskelijoita opettajina, vaikka puhuimme työelämästä, vapaaehtoistyöstä ja kaikesta perinteisesti kouluun kuulumattomasta.

Nuoren kommentista tuli kuitenkin sellainen olo, että päivä oli onnistunut ja yhteisöpedagogeilla on tärkeä paikka myös kouluyhteisöissä.

Yhteisöpedagogi kohtaamisen ammattilainen

Syksyn aikana nuorten kanssa työskennellessä huomasin, kuinka opintojaksoilla opitut asiat kytkeytyivät käytäntöön. Keskeisintä on mennä nuorten ehdoilla ja etsiä sen mukaan toimintatavat.

Kaiken lähtökohta on aito läsnäolo. Se mahdollistaa nuoren kohtaamisen kokonaisuutena. Tällöin pääsee lähemmäs nuoren ajattelua sekä asettumaan hänen kanssaan samalle viivalle.

Kuuntelemalla ja tilaa antamalla syntyy turvallisuuden ja luottamuksen tunne, jonka avulla voi taas tukea nuorta kehittymään omaan omaksi itsekseen. Omalla käytöksellä on merkittävä vaikutus nuoriin. Esimerkiksi jos nuori on epävarma, niin silloin on hyvä innostaa ja kannustaa, eikä lisätä epävarmuutta.

Tulevana yhteisöpedagogina ja kasvattajana tulen kiinnittämään huomiota läsnäoloon ja itseluottamukseen. Kaikki lähtee siitä.

Opin myös, että auttamiselle pitää osata asettaa rajat, jotta nuori saa tilaa kasvaa ja kehittyä. Yhteisöpedagogina toimisessa ei ole yhtä ja oikeaa tapaa toimia, vaan jokainen hakee itselleen luontaisen tavan toimia ammatillisella kentällä.

Nuoret keskustelevat luokassa vapaaehtoistyöstä.
Nuoret keskustelevat OppiJana-hankkeesta ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksista.

OppiJanan alussa, tulevaisuus edessä

OppiJana-hankkeessa olevilla nuorilla, kuten yhteisöpedagogiopiskelijoillakin, on tulevaisuus edessä. Hanke on matkansa alussa, mutta jo nyt on opittu ja tehty paljon.

Mikaelin huomio kohtaamisen merkityksestä on tärkeä. Vuorovaikutus syntyy yhdessä. Olennaista niin yhteisöpedagogin kuin opettajan työssä on oppia kuuntelemaan ja kysymään sekä luopumaan oletuksista. Näitä taitoja koetellaan erityisen paljon OppiJana-hankkeessa, kun yhteisen kielen ja ymmärryksen löytäminen on moninaisten taustojen vuoksi erityisen vaativaa.

Kuten Mikael sanoi: “kaikkea ei tarvitse osata, täytyy vain osata soveltaa. Jokainen tekee tätä työtä omalla tyylillään.”

OppiJana on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jota toteuttavat Humak, Helsingin aikuislukio ja KSL-opintokeskus. Hankkeen toimintakausi on 1.4.2020-31.10.2022. Hanke tekee yhteistyötä muun muassa Suomen Partion, Nuorten Akatemian, Poikien talon ja African caren kanssa.

Kuvat: Oppijana-hanke.

Eu logo, sininen pohja, jossa keltaisista tähdistä muodostuva ympyrä keskellä.

Vipuvoiman vihreä logo, jossa Eu teksti ja vuosiluku 2014-2020 mustalla.

  • Kirjoittaja: Mikael Kölhi, OppiJana-hankkeen hanketyöntekijä, yhteisöpedagogiopiskelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 14.1.2021
  • Kirjoittaja: Anna-Maija Lahtinen, KM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 14.1.2021