Salam, marhaba, moro!

Syksyn 2020 aikana järjestöt ovat toivottaneet tervetulleiksi maahanmuuttajataustaisia nuoria vapaaehtoistyöhön. Nuorten tekemä vapaaehtoistyö on osa OppiJana-hanketta. Ovet ovat avautuneet muun muassa toimistotyöhön, sirkustunneille, retkille ja kokouksiin. Vapaaehtoistyöjakso on opettanut nuorille erilaisia työelämätaitoja, kuten sosiaalisia taitoja, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta. Työelämätaitojen lisäksi vallitseva tilanne on vaatinut kaikilta kykyä ennakoida, toimia joustavasti ja vahvistaa uskoa tulevaisuuteen.

Yhdenvertaista tulevaisuutta rakentamassa

OppiJana-hankkeen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja edistää tasa-arvoa sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Hankkeessa vahvistetaan nuorten kotoutumista ja mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa koulutuksessa ja työelämässä. Samalla tuetaan järjestöjä vastaanottamaan maahanmuuttajanuoria ja kehittymään kahdensuuntaisen kotoutumisen edistäjinä.

Hanke käynnistyi aikana, jolloin moni asia oli kaukana tutusta ja turvallisesta. Tavoitteiden eteen on tehty töitä pääosin Zoomissa ja Teamsissa, mutta nuoret ovat päässeet jalkautumaan järjestöihin ”ihan oikeasti”. Nuorille kokemukset ovat olleet uusia ja tärkeitä. Tästä kuuluu kiitos järjestöille. OppiJanassa mukana olevat järjestöt ovat osaltaan osoittaneet ennakkoluulottomuutta ja luottamusta sekä osallistuneet hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistämiseen.

Otsikko ”Salam, marhaba, moro” on erään ryhmäytysleikin nimi, jonka nuoret itse nimesivät. Nimessä on kolme erikielistä tervehdystä, joiden saattelemana nuoret toivottavat kaikki tervetulleeksi seuraamaan heidän ja järjestöjen matkaa OppiJana-hankkeessa.

Ryhmä nuoria seisoo ringissä hiekkakentällä
OppiJana-hankkeen nuoret tutustuvat vapaaehtoistyöhön

Oppijoina kaikki

OppiJana –nimi viittaa siihen, että sekä vapaaehtoistyötä tekevät nuoret että työtä tarjoavat järjestöt ovat oppijoina. Nuorten mukaan ottaminen järjestön toimintaan vaatii jo lähtökohtaisesti joustavuutta, avoimuutta, läsnäoloa ja sitä kalleinta – aikaa. Mitä uutta vapaaehtoistyö järjestöille sitten opettaa, sitä tutkimme uteliaina yhdessä ensi vuoden aikana.

Uudenlaista vapaaehtoistyötä

Vapaaehtoistyöllä on pitkät perinteet. OppiJanassa vapaaehtoistyöllä on uudenlainen merkitys, koska hyvän tekemisen lisäksi tavoitteena on tuottaa uutta osaamista ja oppimista sekä työntekijälle että työnantajalle. OppiJanassa onkin tutkittu erityisen tarkkaan käsitettä ”vapaaehtoistyö”.

Nyt jo on huomattu, että nuorilla on paljon sellaista osaamista ja annettavaa, jota ei aina osata tunnistaa tai hyödyntää. Oppijanassa nuorten tekemää työtä voisikin ajatella pro bono -tyyppisenä työnä, jossa nuoret tarjoavat ja hyödyntävät omaa osaamistaan yhteisen hyvän edistämiseksi. Ajatuksesta on kylvetty siemen tänä syksynä. Katsotaan mitä siitä tulevina vuosina kasvaa.

Ryhmä nuoria seisoo hiekkakentällä, leveät varjot levittäytyvät hiekalle.
OppiJana-hankkeen nuoret pohtivat tulevaisuutta

OppiJana on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jota toteuttavat Humak, Helsingin aikuislukio ja KSL-opintokeskus. Hankkeen toimintakausi on 1.4.2020-31.10.2022. Hanke tekee yhteistyötä mm. Suomen Partion, Nuorten Akatemian, Poikien talon ja African caren kanssa. Seuraa hanketta Instagramissa ja Facebookissa,

  • Kirjoittaja: Anna-Maija Lahtinen, KM, lehtori ja OppiJana-hankkeen projektipäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 08.12.2020