VANUPO-kuuleminen yhteisöpedagogiopintojen aloituksena

Kun syyskuun alussa aloittivat uudet yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijat opintonsa, oli ilmassa jännitystä.

Humak oli saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä yllättävän, mutta mieleisen tehtävän. Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman VANUPOn valmistelussa haluttiin kuulla nuoria.

Nuorten kohtaamiset ja haastattelut opinnollistettiin opintojakson “Yhteisöpedagogin ammattillisuus” yhdeksi kokonaisuudeksi. Aloittaneet yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijat pääsivät välittömästi kentälle.

VANUPO oli uusille opiskelijoille esimerkki työelämälähtöisestä ja ajankohtaisesta tehtävästä, jossa opiskelijat pääsivät heti oppimaan tekemisen kautta.

Syyskuun ensimmäisenä maanantaina aloittivat Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijat kolmen ja puolen vuoden opintonsa. Heti ensimmäisen viikon torstaina saivat Jyväskylän opiskelijat tehtäväkseen haastatella 500 keskisuomalaista nuorta opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä. Kolmannella viikolla oli jo aineiston luovutushetki. Lähtötunnelmissa opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kuvassa vasemmalta lukien Aila Akanyildiz, Jenny Kanden, Ronja Hakala, Milla Koskela, Senni Nuorala, Eveliina Lecklin, Mika Huotari, Maarit Honkonen-Seppälä, Viola Vilhonen, Waltteri Isotalo sekä Tiia Määttä. Kuva Sanni Kurvinen, yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija.

Kohtaamista ja kuulemista

”Meidän tehtävänä oli kysyä ja kuunnella noin 2000 lapsen ja nuoren mielipiteitä arjesta ja elämästä koko maassa. Tavoitteena oli selvittää nuorten näkemyksiä heidän kasvu- ja elinolojensa parantamiseksi.”

Näin kertoo yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija, Mika Huotari. Hän teki kuulemisen Joutsan nuorisotilalla.

Humakin Jyväskylän, Kuopion, Turun ja pääkaupunkiseudun kampuksen opiskelijat tekivät kuulemista yhteensä 104 eri paikkakunnalla.

Kuulemista tehtiin nuorisotilojen lisäksi mm. työpajoissa, harrastustoiminnassa, kaduilla ja kauppakeskuksissa.

Mikä on sinulle tärkeää omassa arjessasi?

Jyväskylän yhteisöpedagogi-opiskelijat jalkautuivat tekemään nuorten kuulemisia kaikkiaan 40 eri paikkaan. Nuorisotilojen lisäksi koulut, kirjastot, kadut, työpajat ja järjestöt tulivat tutuksi.

”Joutsassa nuorten kuuleminen sujui leppoisassa ja rauhallisessa hengessä. Olin iloinen siitä, että nuoret olivat kiinnostuneita osallistumaan ja keskustelemaan heille tärkeistä asioista. Puhutuimpia aiheita olivat harrastaminen, pelaaminen, oma arki ja koulutus”, kiteyttää opiskelija joutsalaisten nuorten aiheet.

”Ministeriölle ja meille oli tärkeää kohdata ja kuunnella nuorta herkällä, mutta myös tarkalla korvalla”, pohtii Huotari

Samalla hän kiittää valtiovaltaa tästä oppimismahdollisuudesta, jonka koki vahvistavan ammatillista kasvuaan aika lailla.

 Viesti viety ministerille ja virkamiehille

Huotari sai olla mukana viemässä nuorten mielipiteet tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle.

”Ministerin sekä virkamiesten puheenvuoroista jäi sellainen tunne, että nyt on saatu hyvin konkreettinen ja aito käsitys nuorten tämän hetkisestä tilanteesta ja heidän arvoistaan”, kertaa Huotari.

”Tämä näkyi siinä, että meitä opiskelijoitakin kuultiin hyvin tarkalla korvalla koko tilaisuuden ajan. Tilaisuudessa käytiin kerätty aineisto läpi ja sen pohjalta käytiin keskustelua vielä tarkemmin, mitä pinnan alta nousi esiin.

Keskustelu oli monipuolista. Virkamiehetkin liikuttuivat, mikä kertoo aiheen tärkeydestä, mutta myös työmme jäljestä”, kertoo Huotari.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen otti vastaan nuorten haastatteluiden laajat tulokset. ”VANUPO-projekti oli kaikkiaan tosi hyvä. Saimme nuorten ajatukset ja mielipiteet tiettäväksi suoraan opetusministeriöön, mutta myös muihin ministeriöihin”, pohtii Mika Huotari. Kuva Maarit Honkonen-Seppälä.

Uuden oppia

Mika Huotari kertaa nopeaa, mutta antoisaa ensimmäisten korkeakouluviikkojensa opintojen sisältöä.

“VANUPO-projekti vei meidät opiskelijat suoraan nuorisopolitiikan ja ohjaamisen ytimeen. Ohjaaminen on yksi yhteisöpedagogin työkaluista.

Monet meistä oppivat käytännön kautta ohjaamisesta ja kuulemisesta. Miten kuulla nuorta juuri hänen kuulemallaan tavalla. Miten saada nuori puhumaan, käymään keskustelua, vaikuttamaan ja tätä kautta osallistaa.

VANUPO oli hieno starttilaukaus opintojen alulle. Toivottavasti kyseisen kaltaista kuulemista toteutetaan jatkossakin ja mahdollisesti useammin.”

Huotari sai olla mukana myös VANUPO-prosessin mediapalvelussa tekemässä kahta lehtijuttua paikallislehtiin ja tätä blogia.

Median avulla maksimaalinen hyöty

VANUPOssa oli tärkeintä nuorten kuuleminen ja saadun aineiston eteenpäin vienti poliittisille päättäjille, mutta myös vanhemmille ja kasvattajille.

Tässä työssä media, perinteinen sähköinen ja printtimedia astuivat kuvaan. Esimerkiksi Keski-Suomessa tarjottiin paikallislehdille valmiita lehtijuttuja, joita opiskelijat tekivät yhdessä opettajansa kanssa. Kaikkiaan 13 mediaa tarttuivat tarjoukseen.

”VANUPOn myötä on ollut tosi mielenkiintoista tutustua journalismiin ja median kanssa tehtävään yhteistyöhön. Näen, että monenlaisten taitojen hallitseminen on myös meidän moniväyläisessä ammatissa rikkaus.

Jatkossa toivonkin, että pystyn opiskelemaan viestintää lisää, sillä median kautta saamme myös laajemman mahdollisuuden ja näkyvyyden yhteisöpedagogin työhön”, pohtii Huotari.

Neuvotteleva virkamies Jaana Walldén kiittää Humakia ripeästä ja monipuolisesta työstä. Kuuntelijoina yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Mika Huotari ja hänen opettajansa Maarit Honkonen-Seppälä. Kuva Marika Stam.

Kuvat: Maarit Honkonen-Seppälä ja Marika Stam.

Lähteet:

VANUPOa mediassa:

https://yle.fi/uutiset/3-10969860
https://areena.yle.fi/1-50281793?autoplay=true (ja kohdassa 4:06)
Keskisuomalaisen verkkolehti: https://www.ksml.fi/kotimaa/Keski-Suomen-nuoret-luovuttivat-kasan-mielipiteit%C3%A4-ministerille-%E2%80%93-katso-kuvat/1441613
Marika Stamin uutinen luovutustilaisuudesta, www.humak.fi
Turun kampuksen yhteenveto: https://www.youtube.com/watch?v=fGky3vlFV_4&feature=youtu.be
Lisää infoa VANUPOsta: https://minedu.fi/nuoriso/linjaukset

 

 

  • Kirjoittaja: Maarit Honkonen-Seppälä, FM, KM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 01.10.2019
  • Kirjoittaja: Mika Huotari, Yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 01.10.2019