Ainutlaatuinen päivä yhteisöpedagogi-opiskelijoille – VANUPO-raportti luovutettiin ministeri Hanna Kososelle

Paljon henkilöitä istumassa luokkahuoneessa, kuvan etualalla henkilö puhujapöntön takana.

Pientä jännitystä ja suurta odotusta oli ilmassa, kun reilut 50 Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijaa saapui valmentajineen Jyväskylästä, Kuopiosta, Nurmijärveltä ja Turusta 25.9.2019 Helsinkiin luovuttamaan raporttinsa nuorten kuulemisesta.

Vain reilut kolme viikkoa aiemmin Humakin ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimeksiannon kiertää kuulemassa nuoria valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) valmistelun tueksi.

Humakilaiset ehtivät tehdä haastattelun 1890 nuorelle, kirjoittaa ylös vastaukset ja koota niistä raportin.

Ainesto esiteltiin koosteena tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle.

VANUPO:n valmistelusta vastaavien virkamiesten kanssa raporttia käsiteltiinkin sitten varsin tarkkaan. Aineiston kokosi yhteen Turun kampuksen yhteisöpedagogien tuottama ja inhimillisyyttä huokunut video.

 

Ministeri Hanna Kosonen otti vastaan VANUPO-aineiston ja kertoi samalla näkemyksistään nuorisopolitiikan tulevaisuudesta.

Nuorten mietteet ja näkemykset pääsivät oikeuksiinsa

Koska raportti koski nuoria, oli luontevaa, että luovutustilaisuus oli opiskelijalähtöinen ja nuorten näköinen.

Tilaisuudessa opiskelijat sanallistivat nuorten tuntemukset ja toiveet sekä vastasivat valmistelevien virkamiesten kysymyksiin. Esiin nostettiin monia haasteita, mutta myös myönteisiä asioita.

Nuorten viesti välitettiin ministerille ja valmisteleville virkamiehille yhteisöpedagogi-opiskelijoiden äänellä.

Kaikkiaan opiskelijat olivat kohdanneet 1890 nuorta, jotka olivat iältään 11-29 -vuotiaita. Nuoria haastateltiin 104 paikkakunnalta.

Suurin osa vastaajista oli suomenkielisiä (92%), mutta vastaajat edustivat 18:a äidinkieltä. Suurin osa haastatteluista tapahtui kouluissa tai oppilaitoksissa (47%). Lisäksi haastatteluja tehtiin mm. nuorisotiloissa, työpajoissa, harrastustoiminnassa, kaduilla, kauppakeskuksissa ja puhelimitse tai viestein.

Haastattelijoilla oli käytössään aihekortit, joista nuori sai valita kolme teemaa. Keskusteluaihesta kiinnostivat eniten harrastaminen (41%), päihteet (32%), pelaaminen (27%) ja mielen hyvinvointi (24%).

Seuraavaksi eniten aiheista nousivat esiin oma arki, kiusaaminen, kestävä kehitys, koulutus, tulevaisuuden näkymät, digitaalinen media, eriarvoisuus/syrjäytymisen ehkäisy, asuminen, ihmisoikeudet, oppivelvollisuusiän nostaminen, oma aihe, kansainvälisyys ja demokratia/osallistuus.

Opiskelijat kertoivat virkamiehille innokkasti nuorten esiin tuomista asioista ja esittivät myös ehdotuksia haastattelujen toteuttamiseen jatkossa.

Niin opiskelijat kuin haastatellut nuoret toivoivat kuulemiskierroksille jatkuvuutta.

Nuorten terveiset ministerille

Kuulemisessa nuori sai lähettää ministerille terveisiä.

Viestit tuntuivat olevan varsin konkreettisia, elämänmakuisia ja kokemuksista kumpuavia.

“Ihmisten pitäisi tajuta, että tämänpäivän tekemiset vaikuttavat huomiseen.”

Ennaltaehkäisyyn toivottiin lisää satsausta. Samoin mielenterveyden hoitoon. Nuoret kokivat, ettei heitä aina oteta tosissaan esimerkiksi asioihin vaikuttamisessa. Opiskelija Edi Tähtinen kertoi nuorten toiveista yhteiskuntaoppiin.

“Nuoret toivoivat laajempaa tietoa yhteiskunnasta, puolueista ja vaikuttamisesta.”

Syrjäytymistä pidettiin uhkana yhteiskunnalle. Esiin nousivat myös tasa-arvo ja translakiin esitettiin uudistuksia.

Suomen koulutuksesta oltiin iloisia, koska koulusta on saatu kavereita ja esimerkiksi yksinäisille tarkoitetut tutkihenkilöt on koettu hyviksi kokemuksiksi. Toisaalta kiusaamista pidettiin isona ongelmana.

 “Pieniin asioihin tulisi välillä keskittää huomio, eikä aina mietitä asioita vain isossa skaalassa”.

Nuorilla on halu vaikuttaa asioihinsa, kunhan he saavat siihen aidon mahdollisuuden.

Henni Axelin ja Edi Tähtinen keskustelevat tuloksista.

Ministerin viesti opiskelijoille

Ministeri Hanna Kosonen esitti opiskelijoiden alustuksen jälkeen näkemyksiään nuorisopolitiikan kehityksestä.

Ministeri Kosonen kertoi, että hallitusohjelmassa on huomioitu tasa-arvo. Mielenterveyspalveluihin lisätään tukea. Ministeri korosti panostamista palveluiden saavutettavuuteen ja panostamiseen “matalan kynnyksen” palveluihin.

“Palveluita tuodaan koulujen ja oppilaitosten yhteyteen,” kertoi ministeri.

Hän ymmärtää tarpeen elämänhallintataidoista ja muistutti, että maailman nopea muuttuminen tulee huomioida vaikuttavana tekijänä. Eri järjestöjen tulee tehdä myös yhteistyötä. Ministeri tunnistaa huolen päihdeongelmasta, kiusaamisesta ja ilmastonmuutoksesta.

“Teissä on mainio tulevaisuus ja olette sattuneet valitsemaan just oikean opiskelualan”, kannusti ministeri opiskelijoita.

Leevi Nurmilaine pääsi halaamaan ministeria ja luovuttamaan ministeri Kososelle Humakin 20-vuotisjuhlakirjan ja pussillisen lakuja.

Saatiin enemmän kuin osattiin toivoa

Reilun kahden tunnin tilaisuuden lopussa kokoustilassa kaikuivat monet kiitokset, silmäkulmiakin pyyhittiin.

Ministeriön virkamiehet tuntuivat vaikuttuneen Humakin yhteisöpedagogien suorittamasta kuulemiskierroksesta. Vastaukset ainakin antoivat aihetta ajatuksille, kuten myös aietta erilaisille keskusteluille. Raportin kerrottiin vaikuttavan VANUPO-tekstien kirjoittamiseen ja tuloksia aloitetaan heti työstämään osaksi valmistelutyötä.

Virkamiehet kyselivät opiskelijoilta heidän näkemyksiään VANUPO:n tueksi.

Alkujaan toimeksiannon opiskelijoille esitellyt neuvotteleva virkamies Jaana Walldén lupasi pitää huolen, että salissa herkistymistä aikaan saanut loppuvideo tullaan esittämään ministeriön henkilökunnalle.

“Terveiset on kuultu ja ne menevät eteenpäin”, lupasi Walldén.

Johtaja Henni Axelin, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolta esitti valtavat kiitoksensa opiskelijoille, lehtoreille (valmentaja) ja Humakille.

Nuorisotyön todettiin olevan hyvissä käsissä, koska vasta kuukauden opiskelleet yhteisöpedagogit osoittivat jo nyt näin vahvaa näyttöä ammattilaisuudestaan, tehokkaasta työskentelystään ja taidoistaan kohdata nuoria.

“Uuden hallitusohjelman yhteydessä on ollut ihana kuulla nuorten ääntä”, todettiin ministeriön taholta.

Haastattelumuodon todettiin osoittautuneen yhdeksi parhaista tavoista saada vastauksia. Haastattelukierros on ollut varsin ainutlaatuinen ja toiminnassa ollaan oltu “uuden äärellä”.

Hyvän työn jälkeen jäädään odottamaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Ministeri lähetti videoterveiset kiitoksena

Ministeri Hanna Kosonen kiitti videoterveisellään nuoria ja Humakin opiskelijoita nuorten kuulemiseen osallistumisesta.

Nuorten kuuleminen järjestettiin siitä, mitä asioita nuorten itsensä mielestä tulisi sisällyttää parhaillaan valmisteltavaan Valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan 2020-2023.

MINISTERI KOSOSEN VIDEOTERVEHDYS

Katso videot

Yhteenvetovideo aineistosta (Tuotanto: Humak, Turun kampus)

Taltiointi luovutustilaisuudesta (Tuotanto: Humak, Kuopion kampus, Kari Keuru)

 

Humakin yhteisöpedagogikoulutukseen (AMK ja Ylempi AMK) on haku kevään yhteishaussa. Opintoja voi suorittaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Uutiseen lisätty ministerin videotervehdys 15.10.2019.

Teksti ja kuvat: Marika Stam