Beetles Life

Beetles LIFE -hankkeen tavoitteena on kohentaa kahdeksan uhanalaisen hyönteislajin metsäelinympäristöjä ja suojelutasoa. Kohdelajien elinympäristöjen hoito auttaa myös satoja muita metsälajeja ja turvaa luonnon monimuotoisuutta. Lajikirjostamme lähes puolet on hyönteisiä – ne ovat korvaamattoman tärkeitä ravintoketjussa ja ekosysteemin toiminnassa.

Kohdelajit ovat punahärö, korpikolva, lahokapo, kaskikeiju, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja palolatikka. Ne ovat herkkiä metsäluonnon indikaattorilajeja: ne ilmentävät hyvin metsäluonnon tilaa ja toimivat samalla luonnonsuojelun mittarina.

Verkkosivu: http://www.metsa.fi/beetleslife
Linkit muihin somekanaviin: http://www.metsa.fi/seuraa-meita-somessa
Projektipäällikkö: Iina-Maria Piilinen
Sähköposti iina-maria.piilinen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349233
Hankeaika (päivämäärinä): 1.8.2018–31.7.2023
Partnerit: Metsähallitus, Helsingin yliopisto ja Hämeen ELY-keskus
Rahoittaja: EU:n LIFE Luonto -ohjelma
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 2,69 milj.€ / Humak
Vahvuusala: