DigiGym

Pitkähiuksinen noin kaksikymmentävuotias nuori nainen istuu pöydän vieressä ja hänen edessä on kannettava tietokone. Nainen nauraa suu auki ja näyttää iloiselta.

DigiGym -hankkeen tavoitteena vastata Covid-19 pandemian aiheuttamiin haasteisiin, erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksiin toimia digitaalisissa ympäristöissä. Hankkeessa selvitetään Valo-Valmennusyhdistyksen Jyväskylän toimipisteen asiakkaiden kanssa heidän osaamistaan digitaidoissa sekä halukkuutta ja kyvykkyyttä työskennellä digitaalisissa oppimisympäristöissä. Samalla selvitetään asiakkaiden käsityksiä digitaalisten tilojen viihtyisyydestä sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistumisesta niissä. Vastaavasti selvitetään henkilöstön osaamistarvetta digitaalisista taidoista ja odotuksia digitaalisiin toimintaympäristöihin.

Selvityksen perusteella toteutetaan workshop-koulutuksia, joilla edistetään digitaalista osaamista. Tarvittaessa annetaan yksilöohjausta.

Samalla kuin lisätään osallistujjen osaamista luodaan toimintamallia yhteisöllisestä digitaalisesta ohjausympäristöstä ohjaus- ja valmennuspalveluiden käyttöön. Humak osallistuu mallin levittämiseen järjestö- ja nuorisotyön toimijoille.

Verkkosivu: digigym.humak.fi (tulossa)
Projektipäällikkö: Marjo Kolehmainen
Sähköposti marjo.kolehmainen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349274
Hankeaika (päivämäärinä): 1.10.2021-31.8.2023
Partnerit: Valo-Valmennusyhdistys ry
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 350 607 €/ 203 326 €

Digigymin logot: Humak, Valovalmennus, Vipuvoimaa EU:lta ja ESR.