Digimagia

Digimagia.

Digimagia hankkeen valmennukset: A) Digimagia-introt, B) Digimagia-treenit, C) Digimagia-hautomot ja D) Digimagia-valmennus.

Digimagia-hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia palvelumuotoiluvalmennuksen avulla. Valmennuksessa perehdytään palvelun/tuotteen toimivuuteen digitaalisessa ympäristössä palvelumuotoilun näkökulmasta. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi valmennusjaksoa verkossa: ensimmäinen keväällä 2022 ja toinen syksyllä 2022. Valmennuskokonaisuus on jaettu kolmeen osaan: Digimagia-Introt (tietoiskut palvelumuotoilusta), Digimagia-Treenit (yleisiä harjoituksia palvelumuotoilusta) ja Digimagia-hautomot (pienryhmävalmennusta osallistujien omien palveluiden kehittämiseen).

Valmennuskokonaisuuden kokemusten ja materiaalien pohjalta rakennetaan verkkokurssi itsenäisen kehitystyön työkaluksi. Verkkokurssin avulla alan toimijat voivat jatkossa itsenäisesti kehittää ja innovoida omia tuotteitaan tai palveluitaan toimiviksi myös digitaalisessa ympäristössä. Verkkokurssista tehdään lisäksi erillinen versio maahanmuuttajataustaisille taide- ja kulttuurialan toimijoille, missä huomioidaan heidän erityistarpeensa.

Verkkosivu: digimagia.humak.fi
Facebook: https://www.facebook.com/digimagia/
Instagram: digi_magia
Sähköposti paula.kostia@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358504355308
Hankeaika (päivämäärinä): 01.09.2021 – 31.08.2023
Partnerit: Muova (Vaasan ammattikorkeakoulu)
Rahoittaja: Hämeen ELY keskus/ESR rahoitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 419 624 €/244 124€

Humak, VAMK, Muova, Vipuvoimaa EU:lta ja ESR.