Game Over? – Continue!


Game Over? – Continue! -hanke vahvistaa 16-29-vuotiaiden pohjoissavolaisten nuorten tulevaisuuden näkymiä, hyvinvointia ja elämänhallintaa ohjatun digipelitoiminnan keinoin.

Pelaamisesta innostuneet, mutta opiskelunsa keskeyttäneet tai paljon poissaoloja kerryttäneet toisella asteella opiskelevat nuoret osallistuvat ryhmätoimintaan, jossa he suunnittelevat ja toteuttavat pelitapahtuman sekä pääsevät kehittämään omia pelaamiseen liittyviä taitojaan.

Toimintaan osallistumalla vahvistuvat myös opintoihin ja työelämään kiinnittymistä ja motivoitumista tukevat taidot. Samalla tuotetaan uutta tutkimustietoa toimintamallin vaikutuksista nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tavoitteet

Tavoitteet:
1) vahvistaa nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja hyvinvointia ohjatun digipelitoiminnan avulla
2) ehkäistä toisen asteen opintojen keskeytymistä ja tukea nuoria kohti työelämää
3) tuottaa uutta tutkimustietoa digipelaamisen ja siihen liittyvän ohjatun ryhmätoiminnan vaikutuksista nuorten
hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, toimintakykyyn ja terveyteen
4) järjestää yhteisissä tiloissa toteutettavia pelitapahtumia ottaen nuoret mukaan järjestelyihin ja suunnitteluun
5) luoda toimintamalli, jota voidaan soveltaa nuorten parissa tehtävässä työssä esimerkiksi nuorisotoimessa,
työllisyyspalveluissa tai urheiluseuroissa sekä tukea kasvattajien pelikasvatusosaamista

Ryhmätoimintaa mallinnetaan yhteistyössä kumppanien kanssa, jolloin sitä voidaan soveltaa mm. kuntouttavassa
työtoiminnassa ja nuorisopalveluissa. Osallistuneiden kanssa työstetään jokaiselle oma portfolio, johon eritellään hanketoiminnassa hankittua osaamista ja jota nuori voi edelleen hyödyntää opinnollistamisessa ja työnhaussa.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.10.2022 – 31.12.2023
Projektipäällikkö: Nina-Elise Koivumäki
Sähköposti nina-elise.koivumaki@humak.fi
Osaamiskärki Nuorisotyö
Vaikuttavuusalue Pohjois-Savo
Partnerit: Hankkeen päätoteuttaja on Savonia – ammattikorkeakoulu.
Toinen osatoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto.
Rahoittaja: EU: ESR -rahoitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa
Verkkosivu: Linkki