Innotutkalla yrittäjille valmennusta koronan jälkeiseen aikaan

Innotutka-valmennus.

Innotutka -hankkeen päätavoitteena on auttaa ja tukea vakiintunutta yritystoimintaa harjoittavia yrittäjiä ja yritysten henkilöstöä kehittämään ympäristöystävällistä uutta liiketoimintaa innovoinnin avulla, jotta yritykset selviävät koronapandemian vaikutuksista. Hankkeessa keskitytään auttamaan Varsinais-Suomen alueella pahiten COVID-19-pandemia kärsiviä aloja.

Tähän päätavoitteeseen päästään innovointiprosessin ja kokeilujen sekä asiantuntijoiden tuen ja verkostoitumisen avulla. Tätä kokonaisuutta kutsutaan Innotutka -valmennukseksi. Lisää tietoa valmennuksesta löydät esitteestämme.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset antavat asiantuntijatiimille työstettäväksi toimeksiantoja, joissa tiimi innovoi yrityksille uusia mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa. Yrittäjäkohtaamisissa yritykset esittelevät toimintaansa ja muut Innotutkaan osallistuvat eri alojen yrittäjät, asiantuntijat ja mentorit tukevat ja innovoivat yrittäjiä uudistamaan liiketoimintaansa.

Ilmoittaudu mukaan Innotutka-hankkeen valmennukseen 18.10.2021 mennessä:  https://www.lyyti.fi/reg/innotutka-valmennus

 

Projektipäällikkö: Laura Päiviö-Häkämies
Sähköposti: laura.paivio-hakamies@humak.fi
Hankeaika: 1.9.2021 – 31.8.2023
Partnerit: Turun AMK (päätoteuttaja) Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Humak
Rahoittaja: ESR
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 394 535/ 80 352

Logot: ESR, Vipuvoimaa Eu:lta, Turun AMK, Turun yliopisto ja Humak.