Kemusote – Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä

KEMUSOTE -projektin tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeessa kehitetään kohderyhmän osaamista sekä selvitetään, millaisia olisivat yhteiskunnallisille yrityksille sopivat työhyvinvointia tukevat palvelut ja miten osuustoimintamalli soveltuu haja-asutusalueiden sote-palvelujen tuottamiseen.

Kemusote.

Hankkeessa:

  1. Kehitetään kevytyrittäjien osaamista ja muutoskyvykkyyttä sisältäen valmiudet uudenlaisten palveluiden kehittämiseen erityisesti sote-alalla.
  2. Kehitetään työn erityispiirteet huomioivia ja työhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja.
  3. Kartoitetaan osuuskuntatoimintamallin soveltuvuus ja luodaan kartoituksen pohjalta käytännön toimintasuunnitelma haja-asutusalueen hyvinvointi- ja sote-palveluiden toteuttamiseksi.
  4. Selvitetään ja kootaan yhteen hankkeen osatavoitteiden 1-3 toimenpiteiden ajalta ideat, opit, kokemukset ja palautteet. Selvitystyön pohjalta tuotetaan uudenlaisissa työn teon muodoissa (kuten kevytyrittäjänä) työskentelevien työuran rakentamisen ja osaamisen hallinnan malli.
Verkkosivu https://www.jamk.fi/fi/projekti/kemusote
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/kemusote
Projektipäällikkö: Milla Lähdeniemi (Humakin koordinaattori)
Sähköposti milla.lahdeniemi@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349246
Hankeaika (päivämäärinä): 1.3.2020-28.2.2023
Partnerit: Valtakunnallista hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK, projektipäällikkö Ulla Teppo, +35850 372 2779). Osatoteuttajia ovat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK), Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK)
ja Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 1 029 570 € / 132 870 €

Kemusote-hankkeen logo ja partnerit: Jamk, XAMK, Humak, Turun yliopisto, Laurea.