Luovat metaversumeissa. LUME


Hanke tutkii, tarjoaako NFT-taide ja luova toiminta metaversumeissa uusia ansaintamahdollisuuksia nuorille taiteilijoille. Esiselvityshankkeen tavoitteena on tuottaa systemaattisesti kerättyä tietoa, joka auttaa nuorten freelancer-taiteilijoiden potentiaalisen tulovirran tunnistamista ja selvittää toiminnan reunaehtoja metaversumeissa. Näkökulmana on etenkin vasta uraansa aloittavan nuoren luovan alan freelancertoimijan ansaintapotentiaali.

Pidemmän tähtäimen tavoite on rakentaa perusta kehittämistyölle, jossa hyödynnetään esiselvityksen kautta
rakentuva näkemys tarvittavasta uudesta osaamisesta, jotta luovan alan toimijat voivat laajentaa ansaintalogiikkaansa
metaversumissa tapahtuvaan taidetyöhön, digitaalisen kulttuurin ja monitoimijaisesti kehitettävien tapahtumien
tuotantoon.

Tavoitteet

Esiselvityshankkeen tavoitteena on tuottaa systemaattisesti kerättyä tietoa, joka auttaa nuorten freelancer-taiteilijoiden potentiaalisen tulovirran tunnistamista ja selvittää toiminnan reunaehtoja metaversumeissa. Näkökulmana on etenkin vasta uraansa aloittavan nuoren luovan alan freelancertoimijan ansaintapotentiaali.

Pidemmän tähtäimen tavoite on rakentaa perusta kehittämistyölle, jossa hyödynnetään esiselvityksen kautta
rakentuva näkemys tarvittavasta uudesta osaamisesta, jotta luovan alan toimijat voivat laajentaa ansaintalogiikkaansa
metaversumissa tapahtuvaan taidetyöhön, digitaalisen kulttuurin ja monitoimijaisesti kehitettävien tapahtumien
tuotantoon.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.09.2022 – 31.10.2023
Projektipäällikkö: Oona Tikkaoja
Sähköposti oona.tikkaoja@humak.fi
Osaamiskärki Luovan alan yrittäjyys
Vaikuttavuusalue Valtakunnallinen
Partnerit: Hankkeen hallinnoija: Metropolia AMK,
Rahoittaja: EU: ESR -rahoitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): >50 000 – 100 000 euroa