Moniosaajat – Sote-järjestöt monimuotoisuutta ja muutosjoustavuutta edistämässä

Tavoitteet

Hankeaika (päivämäärinä): 16.01.2023 – 31.12.2025
Projektipäällikkö: Kristiina Vesama
Sähköposti kristiina.vesama@humak.fi
Osaamiskärki Järjestötyö
Vaikuttavuusalue Kanta-Häme, Uusimaa
Rahoittaja: EU: ESR -rahoitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa