Okulaari – Nostetta luovan alan työllistymiselle Varsinais-Suomessa


Okulaari on Humakin ja Turun ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteinen yhteishanke, jonka tavoitteena on parantaa luovien alojen työllisyyttä Varsinais-Suomessa. Okulaari tarjoaa koulutusta muun muassa oman osaamisen sanoittamiseen ja esittämiseen, tuotteistamiseen, myyntiin, markkinointiin, hinnoitteluun ja luovan alan yrittämisen erityispiirteisiin. Tuomme myös yhteen luovan alan tekijöitä ja pyrimme luomaan vahvaa verkostoa, joka voisi jatkaa toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Tavoitteet

Hankeaika (päivämäärinä): 01.02.2022 – 31.08.2023
Projektipäällikkö: Niko Vähäsarja
Sähköposti niko.vahasarja@humak.fi
Osaamiskärki Tuotanto- ja projektiosaaminen
Vaikuttavuusalue Keski-Suomi
Partnerit: Turun ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: EU: ESR -rahoitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa
Verkkosivu: Linkki