Volume! – Voimaa yksinyrittäjyyteen kansainvälisyysvalmiuksista


Volume! – Voimaa yksinyrittäjille kansainvälisyysvalmiuksista -hankkeessa toteutetaan tekstiili-, vaatetus-, muoti- sekä graafisen alan kantasuomalaisille ja maahanmuuttajataustaisille yksinyrittäjille koulutuskokonaisuus kansainvälisyysvalmiuksienkehittämiseksi.

Verkossa toteutettava koulutuskokonaisuus eli Volume-ohjelmaa tarjotaan jatkuvana palveluna 2023-2024.

Lisätietoa: https://www.creve.fi/volume-ohjelma-vahvistaa-yksinyrittajien-osaamista-muuttuvilla-markkinoilla/

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä yksinyrittäjien valmiuksia muutosten ennakointiin sekä elinkelpoisen ja kestävän yrittäjyyden toteuttamiseen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Yrittäjyyskoulutusta on tarjolla pääsääntöisesti suomeksi. Englanninkielinen tarjonta keskittyy vahvasti startup-toimintaan, mikä ei vastaa yksinyrittäjien tarpeisiin. Yksinyrittäjille suunnattua suomen- ja englanninkielistä yrittäjyyspolkua ei ole tarjolla.

Toimialoilla on pula niin koulutuksesta kuin osaamisesta mm. artesaaniyrittäjien sisällönlisensoinnin liiketoimintamahdollisuuksista kv-toimintaympäristössä, yksinyrittäjillesopivista rahoitusinstrumenteista, brändäyksestä ja arvopohjaisesta hinnoittelusta. Näitä yhdessä liiketoiminta-, yhteistyö- ja kielitaidon kanssa vahvistetaan Volumessa.

Volumen koulutustarjonta rakentuu Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnonosista, joissa kv-osaaminen on läpileikkaava teema. Lisäksi osallistujat saavat ohjausta, ryhmäneuvontaa ja tukea oman osaamisen tarvelähtöiseen kehittämiseen, oman osaamispolun rakentamiseen ja läpivientiin. Volumen ohjelma toteutetaan suomeksi ja englanniksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.23 – 28.2.25.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.01.2023 – 28.02.2025
Projektipäällikkö: Leena Janhila
Sähköposti leena.janhila@humak.fi
Osaamiskärki Luovan alan yrittäjyys
Vaikuttavuusalue Valtakunnallinen
Partnerit: Hanketta toteuttaa Humak.
Koulutussisältöjen ja tukipalvelujen osalta teemme laajasti yhteistyötä luovien alojen toimialajärjestöjen kanssa. Koulutussisällöt on suunniteltu yhdessä työelämäedustajien kanssa ja ne perustuvat toimialajärjestöjen 2021-2022 selvittämiin yrittäjien osaamistarpeisiin.
Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa
Verkkosivu: Linkki
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/humakcreve