WELLcome – wellbeing and integration through sports


WELLcome – wellbeing and integration through sports on hanke, jossa edistetään maahanmuuttaneiden ja pakolaisten lasten ja nuorten (7-16v.) osallistumista urheiluseurojen toimintaan.

Hankkeessa vahvistetaan kotoutumista edsitävien tahojen (esim. järjestöjä) ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä.

WELLcome-hankkeessa koulutetaan urheiluseurojen toimihenkilöitä muun muassa moninaisuuden kohtaamisessa ja arvostamisessa, sekä yhdenvertaisen että saavutettavan seuran kehittymistä. sekä järjestetään perheille tutustumistapahtumia.

Hankkeen päätavoite on luodaan uusia ja innovatiivisia toimintamalleja sekä kansallisesti että kansainvälisesti, nuorten maahanmuuttaneiden liikunnan edistämiseksi.

Hankkeessa Humak kouluttaa urheiluseurojen toimihenkilöitä moninaisuuden kohtaamisessa, yhdenvertaisessa

maahanmuuttaneiden ja pakolaisten lasten ja nuorten (7-16v.) urheiluseurojen toimintaan osallistumiseen.

Hankeaika on 1.7.2022-31.12.2024.

Tavoitteet

WELLCome-hankkeen tavoitteet:
– Lisätä maahanmuuttaneiden ja pakolaisten lasten ja nuorten (7-16v) liikuntamahdollisuuksia
– Kehittää uusia ja vaikuttavia toimintamalleja pakolaisten ja maahanmuuttanieden kotoutumiseen urheilun avulla Suomessa
– Tarjota liikuntaseurojen ja -yhdistysten johdolle, valmentajille, joukkuejohtajille ja vapaaehtoisille mahdollisuuksia lisätä osaamistaan ??monimuotoisuuden edistämisessä
– Toimintamalleja levitetään valtakunnallisesti kaikille FSI:hen kuuluville urheiluseuroille ja hyviä käytäntöjä levitetään kansainvälisesti

Hankeaika (päivämäärinä): 01.07.2022 – 31.12.2024
Projektipäällikkö: Janina Sjöstrand
Sähköposti janina.sjostrand@humak.fi
Osaamiskärki Järjestötyö
Vaikuttavuusalue Valtakunnallinen
Partnerit: Finland Svenska Idrott (FSI)
Suomen Punainen Risti, Turun vastaanottokeskus
Urheiluseura Åifk
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): >50 000 – 100 000 euroa