Yhteisölähtöinen kotoutuminen


Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotti käynnistää ja testaa yhteisökummitoimintaa erilaisissa kiintiöpakolaisia vastaanottavissa kunnissa. Sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat ensiarvoisen tärkeitä kotoutumisen alkuvaiheessa.
Hankkeessa koulutetaan sekä kotoutujia että kummeja yhteiseen kotoutumista edistävään toimintaan.

Pilotin odotetut tulokset: Vahva yhteisön tuki ja sitoutuneet yhteisökummit edistävät kotoutumista. Viranomaisten ja järjestöjen tiivis yhteistyö tuo lisää osaamista ja toimintavolyymia paikkakunnille. Hanke tuottaa Suomen kontekstiin soveltuvan yhteisölähtöisen kotoutumisen mallin.

Tavoitteet

Hankeaika (päivämäärinä): 01.01.2023 – 31.12.2025
Projektipäällikkö: Satu Riikonen
Sähköposti satu.riikonen@humak.fi
Osaamiskärki Järjestötyö
Vaikuttavuusalue Valtakunnallinen
Rahoittaja: EU: AMIF (EUSA)
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa