Youth participation – A key to an inclusive society

Tavoitteet

Hankeaika (päivämäärinä): 01.01.2023 – 31.12.2024
Projektipäällikkö: Päivi Marjanen
Sähköposti paivi.marjanen@humak.fi
Osaamiskärki Nuorisotyö
Vaikuttavuusalue Valtakunnallinen
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 300 000 – 500 000 euroa