Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio


Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke tukee yrityksiä muutostilanteissa vahvistamalla niiden osaamista. Hankkeen tavoitteena on tukea eteläsuomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten muutoskyvykkyyttä odottamattomien tilanteiden varalle. Hankkeessa kehitetyt sisällöt lisäävät yritysten kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Korkeakoulujen yrityksille järjestämät tapahtumat, mikrokurssit ja projektit nostavat yritysten ja työntekijöiden osaamis- ja tietotasoa sekä mahdollistavat vertaisoppimisen. Erilaiset tapahtumat, oppimismenetelmät, -mallit, koulutus ja neuvontapalvelut edistävät ja kehittävät yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää uudenlaisia oppimiskokonaisuuksia sekä toteuttaa tapahtumia, jotka tukevat yritysten muutoskyvykkyyttä vihreässä siirtymässä ja uuden teknologian hyödyntämisessä. Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa uuden oppimisen ja kehittämisen erilaisissa vihreään siirtymään, digitaalisuuteen ja muutoskyvykkyyteen liittyvissä oppimiskokonaisuuksissa. Tavoitteena on tuottaa tarvittavat lähtötiedot yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyydelle, mikä osaltaan edistää kestävää systeemimuutosta, vihreää siirtymää ja uusien teknologioiden hyödyntämistä, sekä toimintamallien kehittämistä yritysten toiminnoissa.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.12.2022 – 30.11.2023
Projektipäällikkö: Konsta Ylimaunu
Sähköposti konsta.ylimaunu@humak.fi
Osaamiskärki Johdon strategiset hankkeet
Vaikuttavuusalue Uusimaa
Partnerit: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea Ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak
Yrkehögskolan Arcada
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakouluhttps://www.hamk.fi/
LAB-ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Rahoittaja: EU: ESR -rahoitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa