eMessi2-loppuraportti: Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyöntekijöiden tukena

Lataa PDF

eMessi2 -hanke kokeili ja kehitti eMessi-mallin mukaista verkkovälitteistä työhyvinvointia edistävää vertaismento­rointia järjestöalalla. Hankkeen aikana mallia kokeiltiin eri järjestöissä toteutetuissa piloteissa.Hanke toteutettiin 11/2013- 11/2015 Työsuojelurahaston tuella.

Marraskuun lopussa ilmestyneessä loppuraportissa tarkastellaan eMessi-toiminnan toteuttamista, käsitteellisiä jäsennyksiä, sekä tutkimusaineistojen valossa toiminnan tuloksia.

eMessi2-hankkeen keskeinen tulos on, että eMessi-toiminta soveltuu yksilökeskeiseen työhyvinvoinnin parantamistyöhön järjestöalalla. Keskeistä on työ­otteen, työn ja osaamisen hallinnan sekä työn puitteiden tematiikka. Ryhmädynaamisesti verkkovälitteisyys toimii luontevasti.

Suosittelemme erityisesti pienille järjestötyöpaikoille

Mallia voi suositella erityisesti pienten järjestötyöpaikkojen käyttöön kehittämään työntekijöiden itsenäistä työnhallintaa ja työhyvinvointia.Hankkeesta on laadittu lisäksi koulutusopas, joka auttaa menetelmän käyttöönotossa.

eMessi2-hankkeen tuloksiin voi tutustua myös YouTubessa.