Laura Keihäs, Markus Suomi & Hanna Tarvainen (toim.) eMentoroinnista virtaa yrittäjyyteen

Lataa PDF
Piirroshahmo, joka istuu lattialla kannettava tietokone sylissään hymyillen.

Tämän eKollega-hankkeen tuottaman “eMentoroinnista virtaa yrittäjyyteen” -työkirjan tarkoituksena on kuvata, miten verkkopohjainen yrittäjien vertaismentorointi toteutettiin, jotta kuka tahansa vertaismentoroinnista kiinnostunut pystyy toteuttamaan vastaavaa toimintaa jatkossa. 

Lisäksi työkirja tarjoaa työkaluja tavoitteiden kirkastamiseen, oman työn organisointiin, ajanhallintaan ja ennakointiin. Nämä ovat teemoja, joista eKollega-vertaismentorointiin osallistuneet yrittäjät toivoivat lisätietoa arkensa tueksi.  Työkirjasta on hyötyä yrittäjille, yrittäjäjärjestöille, yritysneuvonnan asiantuntijoille, yrityskummeille ja muille mentoreille, yrittäjiä palveleville hankkeille sekä kaikille muillekin yrittäjyydestä ja työhyvinvoinnista kiinnostuneille toimijoille.

Työkirjan aineistoa ja ideoita saa mielellään hyödyntää mainiten, että kyseessä eKollega-hankkeen tuottama vertaismentoroinnin toimintamalli. 

Tämän e-työkirjan on taittanut ja eKollega-hankkeen visuaalisen ilmeen on luonut Emilia Reponen.

Annamme mielellämme lisätietoa eKollega-vertaismentoroinnista, joka tukee yrittäjien työhyvinvointia. 

Työkirja on jaettu kolmeen osaan: lukijalletoteuttajalle ja yrittäjälle ja se on julkaistu pdf:nä sekä verkkosivustolla olevana e-kirjana.

Voit ladata pdf:n tästä tai lukea e-kirjan selaimellasi täältä.

27.8.2021
eKollega-hanketiimi

Laura Keihäs, Markus Suomi ja Hanna Tarvainen
Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät
laura.keihas@humak.fi, markus.suomi@humak.fi, hanna.tarvainen@yrittajat.fi
eKollega, Humak, VS-yrittäjät, Vipuvoimaa EU:lta ja ESR:n logot.


Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ja Varsinais-Suomen Yrittäjien (VSY) yhteisen eKollega-hankkeen (ekollega.humak.fi) 1.9.2020 – 30.9.2021 tavoitteena oli tukea yksin- ja mikroyrittäjien työhyvinvointia verkossa toteutettavan vertaismentoroinnin avulla. 

Pilotissa oli mukana 20 yrittäjää (19 naista ja 1 mies), jotka tapasivat kolmen viikon välein, kahdessa eri verkkoryhmässä tammi-toukokuussa 2021. Tapaamisten ohjelma rakennettiin yrittäjien tarpeiden ja toiveiden pohjalta, heidän omaa kokemustaan ja asiantuntemustaan hyödyntäen. 

Vertaismentorointi vahvisti yrittäjien työssäjaksamista ja antoi mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä oppimisen ja vertaistuen keinoin. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. 

 


Laura Keihäs, Markus Suomi & Hanna Tarvainen (toim.) eMentoroinnista virtaa yrittäjyyteen 2021
Verkkojulkaisu
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-456-401-4
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 125.
© Tekijät ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)
Taitto: Emilia Reponen 


Sisällys

Käyttäjälle
Työhyvinvointi lisää tuottavuutta
Yrittäjien kokemuksia
Linkit ja lähteet

Toteuttajalle: Kun haluat järjestää vertaismentorointia
Vertaisuudesta voimaa
Askeleet toteutukseen
Vinkit fasilitoijalle

Yrittäjälle: Kun haluat parantaa työhyvinvointiasi
Omien ja yrityksen tavoitteiden kirkastaminen
Oman työn organisointi ja ajanhallinta
Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja ennakointi