Humak avoimen tiellä

Lataa PDF

Johanna Henriksson & Titta Pohjanmäki (toim.)

Humak avoimen tiellä


Humak avoimen tiellä on katsaus Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun syntyyn, ensimmäisiin vuosikymmeniin, keskeisiin tuotteisiin ja lopulta tulevaisuuden näkymiin. Julkaisun nimi ”Humak avoimen tiellä” kuvaa hyvin avoimen ammattikorkeakoulun aseman muutosta välttämättömästä toiminnosta kohti yhdeksi keskeisintä ammattikorkeakoulun toimintoa.

Julkaisu jakautuu kolmeen osaan: ensimmäisessä osassa ”Historian havinaa” keskitytään kuvaamaan avoimen ammattikorkeakoulun kehittymisen vuosia erityisesti Humakin vahvuusalojen näkökulmista. Tarjontaa kaikille -osiossa kuvataan Humakin laajaa ja monipuolista tuotetarjontaa, jota on näinä vuosikymmeninä kehitetty. Viimeinen osio ”Kohti jatkuvaa oppimista” kuvaa jatkuvan oppimisen tulevaisuuden näkymiä.

Julkaisun kirjoittajina on Humakin pitkän linjan avoimen ammattikorkeakoulun kehittäjiä, lehtoreita, opintosihteerejä ja viestinnän ammattilaisia. Ääneen pääsevät myös muutamat väyläopiskelijat.

Julkaisu soveltuu kaikille jatkuvan oppimisen kehittämisestä kiinnostuneille ja jatkuvan oppimisen parissa työskenteleville.

Pääset lukemaan julkaisun täältä: Johanna Henriksson & Titta Pohjanmäki (toim.) Humak avoimen tiellä


ISBN 978-952-456-360-4
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 98.

Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

© Humanistinen ammattikorkeakoulu & tekijät 2019