Järjestöt kehittävät yhteistyötä

Lataa PDF

KOPPI -RAPORTTI: Kansalaistoiminnan keskukset avoimina oppimisympäristöinä, Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.)

Kansalaistoiminnan keskuksissa erityyppiset järjestöt toimivat yhteisissä tiloissa. Keskuksissa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö, ammatillinen järjestö- ja projektityö, informaali, non-formaali ja myös formaali oppiminen, uusien ja vanhojen toimintamuotojen kohtaaminen, digitaalisten toimintaympäristöjen kehittymisen ja kasvoista kasvoihin tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen kohtaaminen. Keskukset toimivat myös opiskelijoiden harjoittelun ja oppimisen paikkoina.

Humakin tekemässä selvityksessa nousi esiin tarve kansalaistoiminnan keskusten ja oppilaitosten välisen yhteistyön lisäämiseen. Tarkoituksena on löytää järjestöjen keskinäisiä synergiaetuja. Raportissa kartoitetaan järjestöjen erilaisia toimintastrategioita ja yhteistyön mahdollisuuksia.