Kenttä ja koulutus

Lataa PDF

Hanna-Kaisa Turjan toimittama julkaisu Kenttä ja koulutus – Näkymiä tulkkausalan kehittämiseen on syntynyt alalla toimivien asiantuntijoiden ja kouluttajien yhteistyöstä. Kirjan artikkelit ovat yhteistoiminnallisen kirjoittamisen tuloksia. 

Kirjoittajien näkymä tulkkausalaan on avara ja rakentava. Artikkeleissa työelämä ja tulkkausala ovat tarkastelussa asiakkaiden, tulkkien ja toimintaympäristön näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat mm. kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen menetelmät, kirjoitustulkkaus ja tulkin asiakaspalvelutaidot. Lisäksi teoksessa selvitetään tulkkien suhdetta kieleen ja alan liiketoiminnan ja koulutuksen kehittämistä.  

Kirja soveltuu niin alan opiskelijoille kuin alalla pidempään työskennelleille. Myös ne, joita kiinnostavat tulkkausala ja sen kehitys, viittomakieli ja kommunikaatiomenetelmät löytävät kirjasta uusia näkökulmia.

Kenttä ja koulutus – Näkymiä tulkkausalan kehittämiseen (toim. Hanna-Kaisa Turja) ISBN 978-952-456-257-7 (painettu), ISBN 978-952-456-258-4 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)