Lähiöiden osallisuuskirja

Lataa PDF

Monet 1960 –1970 –luvuilla rakennetut lähiöt ovat ajautuneet taloudelliseen, sosiaaliseen ja etniseen eriytymiskierteeseen.  Lähiöihin ei ole muodostunut samanlaista asukkaista kumpuavaa yhteisöllistä kaupunkiaktivismia kuin kantakaupunkeihin. Lähiöiden asukkaita osallistavia projektimaisia hankkeita on kritisoitu kipakasti siitä, että ne eivät tuota pysyviä tuloksia ja ovat ylhäältä alaspäin suunnattuja. Vaikka taustatietoa yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisestä on riittävästi, osallistavista toimintakokeiluista eriytyneissä lähiöissä on vain vähän systemaattisesti kerättyä tietoa.

Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Yhteismaa ry. tekivät 18 yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävää toimintakokeilua Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä. Kokeiluiden tarkoitus oli tutkia, miten juuri eriytyneissä lähiöissä on mahdollista lisätä yhteisöllistä omaehtoista toimintaa ja osallisuuden kokemuksia.

Toimintakokeilut tehtiin ”kokeilukulttuurin” hengessä eli matka ideasta toteutukseen pidettiin mahdollisimman lyhyenä. Pitkällisen suunnittelun, selvitysten ja selvitysten esiselvitysten sijasta jalkauduimme nopeasti ja rohkeastikin taantuviin lähiöihin.

Lähiöiden osallisuuskirja sisältää toimintakokeiluiden havainnot ja johtopäätökset, ja ne tiivistetään ”lähiöosallistajan ohjenuoriksi”.

Teos on suunnattu lähiötyöntekijöille, kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneille ja lähiöiden asukkaille. Lähellä lähiötä –hanke oli mahdollista toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Lähiöiden osallisuuskirja (toim. Arto Lindholm), ISBN 978-952-456-290-4 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Lähiöiden osallistamiskirja
Arto Lindholm (toim.) Lähiöiden osallistamiskirja