”LUPA TULKATA”

Lataa PDF

Artikkelissa vuodelta 2012 pohditaan viittomakielentulkkien rekisterijärjestelmän uudistamista.
Kirjoittaja Virpi Thurén esittää, että nykyinen järjestelmä korvattaisiin viranomaisen ylläpitämällä rekisterillä. Uuden mallin kehittämisessä keskeinen rooli tulisi olla laatukriteeristön luomisella. Tulkkien kelpoisuudelle ja vähimmäiskielitaidolle tulisi saada selkeät kriteerit ja kirjoittaja pohtii myös mahdollisuutta luoda tulkkien taitotasot.