Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta – Elinvoimaisuutta ja uudistavaa ajattelua toimintaympäristön muutoksessa

Lataa PDF

Menestyäkseen järjestöjen on kehityttävä ja muututtava toimintaympäristön mukana. Jotta tämä toteutuisi, niiden tulee kyetä katsomaan rohkeasti ennakoimattomaankin tulevaisuuteen.

Kirjassa järjestökentän tunnustetut ammattilaiset ja Humakissa työskentelevät järjestötyön asiantuntijat tarkastelevat ennakoivan järjestötoiminnan ilmiöitä. Järjestötyötä kuvataan kolmannen sektorin erilaisista arvolähtökohdista, sen erityispiirteet ja monimuotoisuus tunnistaen.

Aiheita ovat esimerkiksi järjestöjen paradigman muutos, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys, vapaaehtoistoiminnan organisointi ja inhimillisten voimavarojen tukeminen erilaisilla, hyvin monimuotoisilla järjestötoiminnan kentillä.

Yhteisöpedagogit järjestötyön ammattilaisina

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteisöpedagogitutkinnoissa (AMK ja ylempi AMK) on mahdollista suuntautua ammatilliseen toimintaan ja kehittämiseen järjestötyön toimintaympäristöissä. Humak kouluttaa järjestötyön asiantuntijoita, osallistuu järjestökentän kehittämistehtäviin sekä toimii eri tavoin elävän ja elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan puolesta. Tämä on mahdollista vain ja ainoastaan kiinteässä yhteistyössä ja yhdessä kentän toimijoiden kanssa.

Kirja pyrkii kartoittamaan tulevien järjestötyön ammattilaisten, järjestötyöhön suuntautuvien yhteisöpedagogien laajaa työkenttää ja osaamista.

Kohderyhminä ovat järjestötyöhön suuntautuvat opiskelijat, opetushenkilöstö, kentän toimijat ja sidosryhmät.

 

Satu Riikonen & Tarja Nyman: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 10, Helsinki 2015. ISBN 978-952-456-223-2 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-456-222-5 (painettu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)