MOOC myös humanistiselle alalle

Lataa PDF
Pieni kirja MOOCien mahdollisuuksista nuorisotyössä

Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC) on tällä hetkellä ajankohtainen kysymys koulutusalalla. Miten tällaiset massiiviset ratkaisut soveltuvat nuorisotyöntekijöiden tarpeisiin? Miten MOOCeja voidaan hyödyntää, kun halutaan tavoittaa verkossa liikkuvia mediamaailman nopeaa kehitystä seuraavia nuoria?

Avoimia verkkokursseja nuorisotyön tarpeisiin?

Humak on lähtenyt yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen (Verke) kanssa selvittämään, miten nuorisotyöntekijöiden digitaalisia taitoja ja työotetta voitaisiin vahvistaa. MOOCeja on Suomessa käytössä eniten tietojenkäsittelyn ja tekniikan aloilla. Distanssi-hankkeessa kehitetään humanistiseen dialogisuuteen pohjautuvia MOOCeja. Humakin ja Metropolian opiskelijat ovat mm. yhteisessä opintojaksossa testanneet lukuisia erilaisia avoimia verkkokursseja.

  • MOOCit mahdollistavat myös humanististen alojen, kuten nuorisotyön, viemisen massiivisiin oppimisympäristöihin, mutta asioita ei tule kuitenkaan lähteä kehittämään pelkkä uuden tekniikan kiilto silmissä, toteavat Distanssi-hankkeen kirjan toimittajat Tuomas Korkalainen, Päivi Timonen ja Leena Tuuttila.

ESR-rahoitteisen hankkeen julkaisussa tarkastellaan MOOCien teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja sekä pohditaan, millaisia sisältöjä tällaisessa opetuksessa tulisi nuorisotyön digitaalisen työotteen kannalta käsitellä.

MOOCiin menevä nuorisotyö – Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana. Humanistisen ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen yhteisjulkaisu. Mikrokirjaan on koottu lyhyistä mikroartikkeleista, joissa kiteytetään meneillään olevaa kehitystyötä.