Navigointia nuorisotyön osaamiseen

Lataa PDF

Humakin uusi pienkirja haastaa perinteisen pitkän julkaisuprosessin tuomalla nopeasti julkiseen keskusteluun kiinnostavia kehittämistyön teemoja. Lanseeraamme vuoden 2014 joulutervehdyksenä lyhyistä artikkeleista koostuvan uudenlaisen pienkirjan. Pienkirjoissa kerrotaan Humakissa suunnitteilla olevasta tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistyöstä, ajatellaan ääneen ja avataan keskustelua ajankohtaisista teemoista.

Ensimmäisenä nuorisotyöstä

Ensimmäisessä pienkirjassa navigoidaan nuorisotyössä ja esitellään Humakin nuorisotyön kehittämisryhmän toimintaa. Ryhmään kuuluu Humakin pedagogisen henkilöstön edustajia, opiskelijajäsen, koulutussuunnittelija ja nuorisotyön TKI-päällikkö. Ryhmää johtaa järjestötyön ja nuorisotyön yksikön johtaja.

Kehittämisryhmä pohdiskelee pienkirjassa nuorisotyötä ammattikorkeakoulun opetus- ja kehittämistehtävien näkökulmasta. Nuorisotyön osaamista lähestytään avaamalla yhteisöpedagogikoulutuksen historiaa, nuorisotyön osaamisperustan kehittämistä osana nuorisotyön profession rakentamista ja raotetaan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia. Lisäksi pienkirjassa käsitellään nuorisotyön osaamista yhteisöjen kehittämisen, pedagogisen osaamisen, TKI-toiminnan, kansainvälisyyden sekä tyttö- ja poikatyön tarkastelukulmista.

Tavoitteena herättää keskustelua nuorisotyön osaamistarpeista

Tavoitteena on herättää keskustelua nuorisotyön osaamistarpeista ja -vaatimuksista sekä vahvistaa jo olemassa olevaa yhteistyötä ja hakea uusia yhteistyöavauksia toimialan innovatiivisessa kehittämisessä. Nuorisotyö on kaikessa kirjossaan laaja ja monisyinen käsite, ilmiö ja ammatti- ja toimiala. Sen tyhjentävä määrittely on kuin naulaisi hyytelöä seinälle. Pienkirja ei pyri kattavaan nuorisotyön osaamisen määrittelyyn tai antamaan valmiita vastauksia: se haluaa haastaa lukijansa pohtimaan ja keskustelemaan alan osaamisesta, nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Pienkirja on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisilla, opettajille, opiskelijoille ja kaikille nuorisotyöstä kiinnostuneille.