Humakin uusi pienkirja haastaa perinteisen pitkän julkaisuprosessin tuomalla nopeasti julkiseen keskusteluun kiinnostavia kehittämistyön teemoja. Lanseeraamme vuoden 2014 joulutervehdyksenä lyhyistä artikkeleista koostuvan uudenlaisen pienkirjan. Pienkirjoissa kerrotaan Humakissa suunnitteilla olevasta tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistyöstä, ajatellaan ääneen ja avataan keskustelua ajankohtaisista teemoista.

Ensimmäisenä nuorisotyöstä

Ensimmäisessä pienkirjassa navigoidaan nuorisotyössä ja esitellään Humakin nuorisotyön kehittämisryhmän toimintaa. Ryhmään kuuluu Humakin pedagogisen henkilöstön edustajia, opiskelijajäsen, koulutussuunnittelija ja nuorisotyön TKI-päällikkö. Ryhmää johtaa järjestötyön ja nuorisotyön yksikön johtaja.

Kehittämisryhmä pohdiskelee pienkirjassa nuorisotyötä ammattikorkeakoulun opetus- ja kehittämistehtävien näkökulmasta. Nuorisotyön osaamista lähestytään avaamalla yhteisöpedagogikoulutuksen historiaa, nuorisotyön osaamisperustan kehittämistä osana nuorisotyön profession rakentamista ja raotetaan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia. Lisäksi pienkirjassa käsitellään nuorisotyön osaamista yhteisöjen kehittämisen, pedagogisen osaamisen, TKI-toiminnan, kansainvälisyyden sekä tyttö- ja poikatyön tarkastelukulmista.

Tavoitteena herättää keskustelua nuorisotyön osaamistarpeista

Tavoitteena on herättää keskustelua nuorisotyön osaamistarpeista ja -vaatimuksista sekä vahvistaa jo olemassa olevaa yhteistyötä ja hakea uusia yhteistyöavauksia toimialan innovatiivisessa kehittämisessä. Nuorisotyö on kaikessa kirjossaan laaja ja monisyinen käsite, ilmiö ja ammatti- ja toimiala. Sen tyhjentävä määrittely on kuin naulaisi hyytelöä seinälle. Pienkirja ei pyri kattavaan nuorisotyön osaamisen määrittelyyn tai antamaan valmiita vastauksia: se haluaa haastaa lukijansa pohtimaan ja keskustelemaan alan osaamisesta, nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Pienkirja on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisilla, opettajille, opiskelijoille ja kaikille nuorisotyöstä kiinnostuneille.