Osuuskunta Via esimerkkinä

Lataa PDF

Artikkelissa kuvataan Viittomakielialan Osuuskunta Vian (Via) vuonna 2007 aloittamaa tulkkien taitotasojen arviointiin tähtäävää kehitystyötä.

Artikkelissa kuvataan työn neljää vaihetta. Alkuvaiheessa koottiin työväline tulkkauksen teknistaidollisista ulottuvuuksista teoriaan perustuen ja toisessa vaiheessa luotiin taitotasot keräämällä näytteitä tulkeilta. Kolmannessa vaiheessa Vian työntekijöiden taitotasoa arvioitiin luodun viisiportaisen taitotasoasteikon avulla. Parhaillaan yritys on kehitystyön neljännessä vaiheessa, jossa taitotasojen arviointia kehitetään ja työntekijöille järjestetään lisäkoulutusta aihealueista, jotka osoittautuivat tärkeiksi kehittämistyön aikana.