Päihdekasvatuksen soundcheck -julkaisu herättelee tarkastelemaan päihdekasvatusta ja -kulttuuria kriittisesti 

Lataa PDF

Preventiimin tuoreessa verkkojulkaisussa testataan, miten päihdekasvatuksen soundi kolahtaa nuoriin. Mitä päihteet tarkoittavat arjessa? Millaista on päihdekasvatus nyt? Monitahoisissa artikkeleissa pohditaan nuorten päihdekokemuksia ja päihdekasvattajien toimintaa sekä tarkastellaan yleistä asenneilmapiiriä. Julkaisussa kurkistetaan suomalaiseen päihdekulttuuriin ja nykynuorten kokemusmaailmaan niin ammattilaisten, tutkijoiden kuin nuorten itsensä silmin.

Teoksen ensimmäisessä osassa roolissa toimii päihdekasvattaja. Toisessa osassa keskitytään nuorten kokemuksiin, ja kolmannessa seikkaillaan päihdekasvatuksen tapahtumapaikoilla. Mihin päihdekasvatuksen tulisi osua tulevaisuudessa, ja millaisia johtopäätöksiä voisi tehdä nykytilanteen perusteella? Julkaisussa etsitään vastausta siihen, millaista tulevaisuuden päihdekulttuuria yhdessä rakennamme.

Julkaisu antaa nuorten kanssa työtään tekeville aikuisille eri toimintaympäristöissä – kuten nuorisotyössä, kouluissa ja sosiaalityössä – mahdollisuuksia reagoida ja reflektoida päihdekasvatustyötä ja tarvittaessa tarkistaa sen suuntaa. Artikkelien kirjoittajat ovat tutkijoita, lehtoreita ja nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön rautaisia asiantuntijoita. Julkaisu sopii mainiosti myös oppikirjaksi tai syventäväksi lukemistoksi nuoriso-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan opintoihin.

ISBN 978-952-456-296-6 (painettu)
ISBN 978-952-456-297-3 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 53

Lue julkaisu tästä tai lataa pdf sivun ylälaidasta

https://indd.adobe.com/view/4fd8e030-7969-4b4d-a104-e88021d1f4d5