Paikalla! – valmiina vaikuttamaan

Lataa PDF

Nuoret arvostavat omaa asuinaluettaan. He ovat halukkaita vaikuttamaan ympäristönsä asioihin. Mahdollisuus vaikuttaa vahvistaa myös nuorten sitoutumista ympäröivään yhteiskuntaan ja tukee nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi.

Paikalla! Nuorten ja nuorisotyön panos oman asuinalueen parantamiseen – hanke on toteutettu vuosina 2015-2017 Helsingissä ja Espoossa. Hankkeen vetäjänä on toiminut Humanistinen ammattikorkeakoulu ja projektipäällikkönä lehtori Sari Höylä. Hanke on osa Kaupunkitutkimuksen ja metropolipolitiikan kehittämisohjelmaa.

Keskeisenä teemana Paikalla! –hankkeessa, kuten tässä pienkirjassakin, on päivittää yhdyskuntatyönomaisen työotteen merkitystä nuorisotyössä. Osallistuminen päätöksentekoon ei saa jäädä pelkästään nuorisotyön palveluihin tai vapaa-ajantoimintoihin liittyviin asioihin, vaan nuorille on osoitettava saavutettava keino asuinalueen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tästä jokaisen kaupungin tulee huolehtia.

Sari Höylä (toim.) Paikalla! – valmiina vaikuttamaan, Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 41. ISBN 978-952-456-276-8 (painettu), ISBN 978-952-456-277-5 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu) ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)