Parasta osallisuutta

Lataa PDF

Parasta Osallisuutta -julkaisun sivuille on kerätty tarinoita ja kuvauksia erilaisista keskisuomalaisista toimintaympäristöistä, joissa toteutetaan esimerkillisesti lasten ja nuorten osallisuustoimintaa. Kuvaukset on koottu yhteen ideoiden lähteeksi ja kannustimeksi.

Parasta Osallisuutta -julkaisu on laadittu yhteistyössä Nuorten Keski-Suomen Innostava K-S hankkeen sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa.

Kirjassa keskitytään käytäntöön. siinä kerrotaan niistä toimintamalleista, jotka Nuorten Keski-Suomi ja/tai sen yhteistyökumppanit ovat todenneet nuoria innostaviksi ja aidosti osallistaviksi.Tavoitteena on, että jokainen lukija voisi löytää niistä uusia ideoita omaan työhönsä.

Toimintamallikuvauksia elävöittävät nuorten tarinat, heidän kokemuksensahan ovat avainasemassa osallisuuden onnistumista arvioitaessa.