Preventiimi

Lataa PDF

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kivijalkana tulee olla ymmärrys, että jokainen nuorisosukupolvi tarvitsee tukea elämänsä rakentamiseen ja sen myötä tarve myös ehkäisevälle päihdetyölle on olemassa myös tulevaisuudessa, todetaan Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön verkoston Preventiimin 10-vuotisjuhlajulkaisussa. Kirjan artikkeleissa pohditaan asiantuntijuuden jakamista, vaikuttavaa viestintää ja rajapinnoilla toimimista.

Miten ehkäisevä päihdetyön sisällöt ja menetelmät kehittyvät? Tarvitaan laajaa tieteiden kirjoa, jotta voidaan ymmärtää nuorten tekemisiä ja ajankohtaista nuorisokulttuuria. On hyvä tietää, millaisia myrskyjä kasvavan lapsen ja nuoren aivoissa käy. On pohdittava sosiaalisten suhteiden merkitystä, mediakasvatuksen tehoja, kasvatuksen vaikutuksia, monien muiden tekijöiden rinnalla. Tutkitun tiedon pohjalta voidaan kehittää työmuotoja, päihdekasvatusta ja hakea pitkäkestoisia ratkaisuja. Näitä aineksia tulisi käyttää hyväksi, kun mietitään tehokkaita keinoja nuorten päihteiden kokeilun ja käytön ehkäisemiseksi.