Sähköä ilmassa

Lataa PDF

Miten verkkoa voidaan hyödyntää nuorisotyön välineenä? Kuinka nuoria tavoitetaan kohdataan jatuetaan verkossa? Entä millaisia haasteita verkkoasettaa nuorisotyölle?

Nuorisotyölliseen näkökulmaan lukijaa opastavat kolmisenkymmentä alan ammattilaista ensimmäisessä aihetta käsittelevässä julkaisussa.

Sen ovat yhdessä julkaisseet Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.