Sisäkorvaistute ja tulkkauksen tarve?

Lataa PDF

Sisäkorvaistutteen mukanaan tuoma radikaali muutos kuurojen lasten kielellisessä toiminnassa vaikuttaa jo nyt kuulovammaisille lapsille ja nuorille suunnattuihin koulurakenteisiin, kirjoittaa Päivi Rainò vuonna 2012 ilmestyneessa artikkelissaan.

Sisäkorvaistutteen aiheuttamat muutokset kommunikaatiossa tulevat näkymään myös sisäkorvaistutetta käyttäville tarjottavissa tulkkauspalveluissa. Kuurojen lasten ja nuorten uudenlainen kielellinen identiteetti ja entisestä poikkeavat kommunikointitavat vaikuttavat väistämättä viittomakieltä työkielenään käyttävien tulkkien toimenkuvaan ja viittomakielen tulkkikoulutuksen sisältöihin.