Sukupuolisensitiivisyys kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä

Lataa PDF

Humakin lehtori Erja Anttosen paljon käytetty oppimateriaali sukupuolinäkökulman huomioon ottamisesta nuorisotyössä ilmestyi jo vuonna 2007 mutta on yhä ajankohtainen.

Miten sukupuoleen liitettyjä arvoja ja asenteita tunnistetaan ja tehdään näkyväksi? Miten tunnistaa miesten ja naisten erilaisuus esimerkiksi tarpeissa ja viestintätavoissa?  Kuinka kuunnella ja havainnoida miesten ja naisten erilaisuutta eri konteksteissa?

Sukupuolisensitiivisyys kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä tarkoittaa sitä, että nuorelle tarjotaan moninaisia mahdollisuuksia kasvaa itseään arvostavaksi nuoreksi ja nuorena yhteisössä, jossa arvostetaan erilaisuutta ja tavoitellaan yhdenvertaista toimintaa.

Kirjan tekijä on yhdessä työelämän kanssa koonnut tutkimustietoa, perusteita ja käytäntöjä sukupuolisensitiivisen nuorisotyön ja kansalaistoiminnan tueksi.