Tulkin elämää – työtehoa ja tekemisen iloa

Lataa PDF

Viittomakielen tulkkien ja kirjoitustulkkien työelämä on ollut viime vuodet murroksessa. Keskustelu tulkkauspalvelun järjestämisestä Suomessa on käynnissä, ja muutosten vaikutukset tulkkien työhön mietityttävät.

Humakin Tulkin elämää – työtehoa ja tekemisen iloa -julkaisu keskittyy tulkin työn tukemiseen ja työssä kehittymiseen. Artikkelien aiheet ovat tulleet tulkkaustyötä tekeviltä, ja pyrkimyksenä onkin tuoda esiin tilanteita ja tarpeita, joita kohdataan ja joista keskustellaan tulkkauskentällä.

Tulkin työhön vaikuttavat monet oman hallinnan ulottumattomissa olevat seikat, mutta huomioimalla omaa työtään pienilläkin keinoilla voi vaikuttaa työskentelyn sujumiseen. Kun tekemiseen löytää iloa ja sujuvuutta, työtehokin kasvaa.

Eleet, mielikuvat, huumori, ergonomia, hengittäminen

Julkaisu sisältää 16 artikkelia, joissa kirjoitetaan tulkkauskenttää puhuttavista aiheista käytännönläheisesti. Kirjoittajat esittelevät tapoja, joilla tukea tulkkausprosessia sekä tulkkina toimimista. Artikkeleissa on mukana myös harjoituksia, joiden kautta voi kehittää tulketta ja pohtia ammatillista osaamistaan ja kehittymistavoitteita. Harjoitukset sopivat niin alan opiskelijoille kuin jo työtehtävissä toimiville.

 

Riina Pirskanen & Mikko Äärynen (toim.) Tulkin elämää –työtehoa ja tekemisen iloa. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 13, Kuopio 2015.  ISBN: 978-952-456-227-0  (verkkojulkaisu), ISSN: 2343-0672 (verkkojulkaisu), ISSN: 3443-0664 (painettu)