Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely 2017

Lataa PDF

Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely toteutettiin keväällä 2018. Se koski vuotta 2017, joka oli Kelan nykyistä edeltävän hankintakauden viimeinen vuosi. Kysely toistetaan keväällä 2019, koskien vuotta 2018, jolloin saadaan vertailukelpoista tietoa hankintakausien väliltä. Tämä raportti on siis kaksivuotisen tutkimuksen väliraportti. Loppuraportti ja siihen liittyvä julkaisu valmistuu ja ilmestyy vuonna 2019. Kyselyn toteutti Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) yhdessä Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n ja Akavan Erityisalat ry:n kanssa.

Toreilla ja turuilla puhutaan paljon. Huhut ja puheet kulkevat totuuksina suusta suuhun. Tulkkauspalvelun järjestämisessä moni asia vaatii kehittämistä ja kohentamista. Ilman tutkimusta asiat jäävät puheen tasolle. Tämä Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely on väline kentän kuulemiselle ja antaa uutta tutkittua tietoa toiminnan ja käytäntöjen kehittämistyöhön.

Hanna Putkonen-Kankaanpää
Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely 2017

ISBN 978-952-456-318-5 (painettu)
ISBN 978-952-456-319-2 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 69.