Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely 2018

Lataa PDF

Hanna Putkonen-Kankaanpää

Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely 2018


Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely tehtiin ensimmäisen kerran keväällä 2018, heti sen jälkeen kun uusi vammaisten tulkkauspalvelujen tuottamiseen liittyvä sopimuskausi oli alkanut 1.1.2018. Siinä kartoitettiin työsuhteeseen ja ansioihin liittyvää tilannetta vuoden 2017 tietojen perusteella.

Nyt käsillä oleva raportti on kysymysten osalta lähes täydellinen toisinto aikaisemmasta. Kaikki kysymykset pidettiin samana vertailuaineiston saamiseksi, mutta vastaajien palautteiden saatujen suositusten perusteella selvitykseen lisättiin muutama lisäkysymys tarkemman informaation saamiseksi.

Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely tehtiin liittyneenä Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely -hankkeeseen. Kyselyn toteutti Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) yhdessä Kieliasiantuntijat ry:n (aikaisemmin Suomen Viittomakielen tulkit ry:n) ja Akavan Erityisalat ry:n kanssa.

Kyselyn on alun perin laatinut Humakin entinen yliopettaja Liisa Martikainen. Hän on Itä-Suomen yliopistoon tekemässään pro gradu -työssään Viittomakielen tulkkausalalla toimivien kouluttajien ja tulkkien työtyytyväisyys ja työhallinta (2016) pohtinut samaa problematiikkaa. Tässä raportissa ei avata Martikaisen opinnäytetyössä esiteltyä tietoperustaa.

Tässä raportissa analysoidaan siis tulkkien vuoden 2018 työsuhteita ja työstä saatua palkkaa. Samalla raportissa verrataan tilannetta vuoden takaiseen tilanteeseen. Näin saadaan ymmärrystä paitsi muutokseen myös siihen, miten Kelan uudet kilpailutuskriteerit vaikuttivat yksittäisten tulkkien arkeen.

Pääset lukemaan raportin täältä: Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely 2018


Hanna Putkonen-Kankaapää
Tulkkien työsuhde- ja ansiokysely 2018

ISBN 978-952-456-357-4
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 96.
Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu & tekijät 2019